V systému péče o psychicky nemocné jsme sto let za Evropou

„Ve Žďáru jednoznačně selhal systém. Politická reprezentace 20 let neřeší téma psychiatrie. Podobným událostem se úplně vyhnout nedá, ale je plno možností, jak pracovat s prevencí.“
Náš systém, který je opřen o psychiatrické léčebny, je sto let zpátky. Léčebny nefungují v péči dostatečně“ vyzval ředitel organizace Fokus Praha.
Podle Nováka si díky tragické události ministerstvo zdravotnictví uvědomilo svoji zřizovatelskou funkci, kterou jinak vůbec nebere v potaz. „Ministerstvo je zřizovatelem všech velkých psychiatrických nemocnic v České republice.“

Vice na http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/v-systemu-pece-o-psychicky-nemocne-jsme-sto-let-za-evropou-shoduji-se-odbornici–1428372

Komentáře jsou zakázány.