V současné době se rozvíjíme díky projektu: „Podpora rozvoje a udržitelnosti ČHV“

Cílem projektu je podpořit rozvoj kapacit a udržitelnost ČHV vytvořením strategického plánu na roky 2014-2016, který bude zahrnovat rovněž akční fundraisingový plán a PR plán. Vytvoření těchto dokumentů, které zřetelně vytyčí krátkodobé i dlouhodobé cíle organizace žadatele a následná realizace těchto plánů, povedou k získání větší finanční nezávislosti na grantech a přispějí tak k dlouhodobější stabilitě organizace a k důslednému naplňování jejího poslání. Cíl projektu bude dále naplňován prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců ČHV.

Více informací naleznete ZDE.

Komentáře jsou zakázány.