V České republice žije několik tisíc dětí v chudobě

V České republice žije několik tisíc dětí v exekuci. V mnoha případech se jedná o děti, jejichž rodiče se rovněž potýkajících s předlužeností. K vyřešení této problematiky chybí sociální bydlení i větší podpora sociální práce. Rozšiřující se chudoba je problémem pro celý sociální systém, i ekonomiku jako takovou.

Děti, které vyrůstají v chudobě, mají nižší šance na to, že vystudují vysokou školu či se u nich nezřídka projevují psychologické problémy. Česká republika situaci často řeší tak, že tyto děti posílá do ústavní péče. Odborníci se ale shodují na tom, že by stačilo, kdyby byla posílena sociální práce a byl by přijat zákon o sociálním bydlení. V současnosti žije v České republice až na 20 tisíc dětí mimo standartní bydlení.

“Děti z ubytoven často tvoří skupinu jen v rámci ubytovny, bez šance kontaktu s vnějším světem. Složité podmínky bydlení přináší dítěti permanentní stres, nemá možnost odpočinku, nemá žádné soukromí. To má za následek i omezenou nebo dokonce nemožnou přepravu do školy a školní neúspěchy. Do služeb jako nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo i do ulic si chodí děti v podstatě odpočinout. Naši pracovníci jim v terénu poskytují tzv. první pomoc. Řeší s nimi i důsledky toho, když budou utíkat k drogám a jiným experimentům. Klientů je ovšem stále více než služeb, to se bohužel nemění,” vyjádřila k situaci Martina Zikmundová z České asociace streetwork.

„Významně více jsou ohroženi chudobou mladí lidé, jejichž rodina se musela někdy zadlužit, pocházejí z neúplné rodiny, jejich rodiče byli nezaměstnaní či se jejich rodina musela často stěhovat. Nějaká forma chudoby ohrožuje více než pětinu (22 %) Čechů a Češek mezi 18 a 30 lety. Asi třikrát častěji jsou ale chudobou ohroženi ti, kteří pocházejí z chudé rodiny, než ty, jejichž rodina problémy neměla. Tohle znevýhodnění jde do jisté míry překonat vlastním vzděláním. V Česku je ale problém, že děti z chudých a méně vzdělaných rodin se málokdy dosáhnou vyššího vzdělání. Chudoba se tím reprodukuje mezi generacemi,“ vysvětluje Daniel Prokop, sociolog Fakulty sociálních věd UK a společnosti MEDIAN, který se zabývá problematikou chudoby v Česku.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/deti-zijicich-v-chudobe-je-v-cesku-nekolik-tisic-problem-jsou-ubytovny-drogy-i-exekuce

Komentáře jsou zakázány.