Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezenou svéprávností dle nového občanského zákoníku

Seminář je určen pro opatrovníky a pro pečující o osoby, které pro duševní poruchu či mentální postižení mají nebo mohou mít omezenou svéprávnost.

Cílem semináře je informovat a připravit opatrovníky na změny, které v oblasti úpravy svéprávnosti přináší nový občanský zákoník. Obsah kurzu je sestaven tak, aby poskytl základní informace a vzdělání nezbytné pro výkon funkce opatrovníka. Součástí vzdělávání je i problematika ochrany lidských práv a práv osob se zdravotním postižením.

Dvoudenní seminář (16 vyučovacích) hodin je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínkou získání certifikátu o jeho úspěšném absolvování je kromě účasti i složení závěrečné zkoušky formou testu.

Cena za jednu osobu je 1500 Kč včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty písemné podklady pro účastníky a drobné občerstvení. Předběžné termíny konání (při naplnění kapacity min. 7 účastníků) jsou tyto: duben, září, listopad a prosinec 2016.

V případě zájmu lze seminář zajistit i v místě sídla objednatele v termínu dle dohody.

Kontaktní osoba pro další informace: Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, .

Komentáře jsou zakázány.