Ústavní soud zrušil rozsudky, jimiž byl strážník potrestán podmínkou za údajně tvrdý zákrok proti opilému výtržníkovi

Podle policie strážník Skála zasahoval nepřiměřeně a byl proto potrestán za zneužití pravomoci úřední osoby. Ústavní soud ale rozhodl, že předchozí soudy věc zhodnotily nedostatečně, nedůsledně a nezodpovědně.

Případ souvisí s noční výtržností, která se stala v roce 2011 v ulici Svatopluka Čecha v Jaroměři. Skála byl ve službě. Se svými kolegy přes městský kamerový systém zjistil, že opilý muž napadá na ulici svoji družku. Vydal se na místo, kde útočníka povalil na zem a dal mu pouta. Později se věc vysvětlila, spor se vyřešil přímo na místě a podnapilá dvojice odešla domů. Po 3,5 měsících ale podal na Skálu jeho kolega trestní oznámení za nepřiměřený útok. Tvrdil, že Skála neměl důvod zasahovat tak tvrdě; při příjezdu na místo již prý opilý muž družku nenapadal a věc bylo možno vyřešit domluvou. To je ale v naprostém rozporu s tím, co tvrdí Skála, další člen hlídky, napadená žena i dispečerka strážníků, která zásah pozorovala prostřednictvím kamerového systému. Podle nich musel opilce od družky odtrhnout. Pak muže vyzval, aby si lehl na zem. Když neuposlechl a napřáhl ruku tak, že to vypadalo jako možný útok, Skála jej povalil na zem a nasadil mu pouta.

Ústavní soud upozornil, že soudy se měly ptát, proč strážník podal na Skálu trestní oznámení až po 3,5 měsících od události a neučinil tak hned po údajném napadení. Nezabývaly se tím, že atmosféra mezi pracovníky Městské policie v Jaroměři byla značně napjatá.

Podle Musila tam před třemi lety působily dvě znesvářené skupiny strážníků, přičemž Skála patřil do jedné, a strážník, který na něj podal trestní oznámení, do druhé skupiny. Tím, že tyto důkazy nevzaly soudy v potaz, bylo porušeno Skálovo právo na spravedlivý proces.

Více informací na http://www.novinky.cz/domaci/342528-ustavni-soud-zrusil-podminku-pro-straznika-za-udajne-neprimereny-zakrok.html

Komentáře jsou zakázány.