Ústavní soud – stát nemá přednost před zájmy poškozených

Zájem státu nemůže být zvýhodňován před zájmy poškozených věřitelů. Takovýto vzkaz v úterý vyslal Ústavní soud (ÚS), který zrušil verdikty obecných soudů, na jejichž základě byly zabrány finance a cenné papíry v případu obchodníka s cennými papíry KTP Quantum.

Pád KTP Quantum v minulosti přivodil klientům škodu přes miliardu korun. Zajištěné peníze a akcie měly hodnotu mnohem nižší. Klienty už dříve odškodňoval garanční fond, stát mu na to poskytl půjčku. Zabrané finanční prostředky chce správce konkurzní podstaty převést do konkurzního řízení.

Podle dřívějšího usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ale nelze zlegalizovat výnosy z trestné činnosti tím, že budou uvolněny a převedeny do konkurzního řízení. Navíc podle soudu, pokud byly peněžní prostředky na výplatu jednotlivým klientům poskytnuty z peněz státu, měly by být zabrané peněžní prostředky také státu vráceny. Vrchní soud v Praze následně dospěl k závěru, že k zájmu poškozených trestným činem bylo dostatečně přihlédnuto a nepřerozdělení zajištěných hodnot v rámci konkurzu pro ně nebude nijak citelné.

Ústavní soud však vyhověl stížnosti správce konkurzní podstaty a usnesení soudů nižších instancí zrušil. „Obecné soudy jako hlavní důvod k zabrání věci uvedly kompenzaci vratné a nevratné půjčky poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. Při úvaze o účelu ochranného opatření zabrání věci by však měly obecné soudy zvážit, co je jeho podstatou a na čí obranu bylo do trestního zákoníku zaneseno,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Doplnil, že je sice pravdou, že v naplnění veřejného rozpočtu lze shledat určitý veřejný zájem, nemůže ale dostat přednost na úkor obětí trestných činů.

Více na https://www.novinky.cz/domaci/495840-stat-nema-prednost-pred-zajmy-poskozenych-pripomnel-ustavni-soud.html

Komentáře jsou zakázány.