Ústavní soud potvrdil ústavnost právní úpravy zakotvující sníženou odměnu exekutorů

Ústavní soud potvrdil ústavnost právního předpisu, který upravuje sníženou minimální odměnu soudních exekutorů. Ministerstvo spravedlnosti takové rozhodnutí vítá. Novelizace vyhlášky snížila od 1. 4. 2017 minimální odměnu exekutorů z 3 000 Kč na 2 000 Kč a rozšířila případy, kdy exekutorovi náleží snížená paušální částka náhrady hotových výdajů.

Ústavní soud rozhodoval o návrhu skupiny senátorů na zrušení části vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.

„Vítáme, že Ústavní soud potvrdil ústavnost úpravy, která snižuje odměny exekutorů. V praxi ukázala, že systém vymáhání pohledávek nekolabuje a je schopný fungovat i za těchto podmínek. Za vše hovoří čísla – k 1. srpnu 2017 jsme měli 154 exekutorů, dnes jich je 155. K žádnému exodu, ani ke ztížení vymahatelnosti práva tedy nedošlo,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Návrh skupiny senátorů směřoval k tomu, aby byla zrušena ta ustanovení, která upravují jednak minimální odměnu soudního exekutora a dále snížení paušální částky náhrady hotových výdajů soudního exekutora. K němu dochází v případě, že dlužník splní svoji povinnost „dobrovolně“ v 30denní lhůtě určené soudním exekutorem v prvních fázích exekučního řízení.

Skupina senátorů uplatnila návrh na zrušení části vyhlášky poté, co Ministerstvo spravedlnosti vydalo novelizaci vyhlášky, kterou byla snížena minimální odměna soudního exekutora. Cílem tohoto kroku bylo snížení nákladů exekuce, což pomáhá jak dlužníkům, tak i věřitelům.

Zdroj: https://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361447

Komentáře jsou zakázány.