Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu

Dnes nejpozději do 12 hodin musí být z příkazu soudu panem A. dovezeny dvě nezletilé děti ve věku 7 a 12 do diagnostického ústavu v Hradci Králové. Důvodem umístění dětí jsou dlouhodobé spory rodičů o styk s dětmi a odmítání dětí být u matky ve výchově. Obě děti ale shodně tvrdí, že chtějí být u otce, kterého dle jejich vyjádření mají rády a jsou s ním šťastné. K výchově a chování matky vůči nim mají řadu výhrad, přesto je soud původně svěřil do výchovy jí.

Umístění do diagnostického ústavu do tří dnů od doručení rozhodnutí nařídil soud v pondělí 22. 3. 2015 předběžným opatřením. Reagoval tak na návrh orgánu péče o děti v Broumově, který přitom má děti v tomto řízení zastupovat jako kolizní opatrovník, tedy jejich obhájce.  K rozhodnutí o odebrání dětí soud přistoupil přesto, že matka děti, které odmítaly u ní být, je otci předala počátkem března do výchovy a otec proto podal žádost o jejich svěření do výchovy. Soud rovněž odmítl návrh otce na zastoupení dětí nestranným právním zástupcem.

Obě děti, s nimiž hovořila i ředitelka ČHV, nesou náhlé a zásadní rozhodnutí soudu velice těžce. Nesouhlasí zejména s odloučením od otce, s vytržením ze školy a od kamarádů. Nejistota délky jejich pobytu mimo domov je také stresujícím faktorem. Přitom cílem pobytu má být dle odůvodnění OSPOD i soudu poskytnutí klidového prostředí bez dohadování rodičů.  OSPOD zatím nereflektoval nabídku ČHV o mediaci mezi rodiči, či uspořádání případové konference, které by mohly odvrátit odvoz dětí.

ČHV považuje rozhodnutí soudu i způsob jeho realizace za neadekvátní situaci, silně traumatizující pro děti i pro otce. Rozhodnutí soudu je v rozporu s právem dětí na rodinný život, s právem být v řízení slyšen a s právem na spravedlivý proces.

Z důvodu ochrany soukromí dětí, nejsou a nebudou uváděna jejich pravá jména ani jméno otce. Ten podal ve věci odvolání a také stížnost k veřejné ochránkyni práv.

 • Táňa Fischerová                                                               Lucie Rybová
 • předsedkyně ČHV                                                             ředitelka ČHV

Kontakt:

 • Mgr. Lucie Rybová
 • Tel.: (420) 602 646 940
 • E-mail: lucie.rybova@helcom.cz

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře

Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu — 2 komentáře

 1. Děkuji helsinskému výboru, že se těchto případů ujímá a vyjadřuje se k tomuto selhávání státu. Pokud stát neumí zajitit pořádek mezi rodiči a vyhovět zájmům dětí, nesmí to řešit nejhorším činem, kterým je odebrat děti z rodiny. Doživotní trauma, doživotní dopady. Nechápu, že se něco podobného může ve střední Evropě dít.

 2. Typická ukázka práce soudů v ČR. Používají jen spojení „v zájmu dětí“ a nikdo se dětí neptá na jejich názor. Ani ten zájem není jasně definovatelný, aby někdo nezneužíval tohoto spojení. Bez pravidel bez systému, bez koncepce – typické pro rozhodování ve věcech týkajících se dětí – naší budoucnosti. Soudci bez zodpovědnosti, nejsou odvolatelní za špatná rozhodnutí, soudní znalci taktéž.

  Pokud otec podal stížnost k veřejné ochránkyni práv, tak ta mu odepíše, že nemůže zasahovat do svobodného rozhodování soudů.

  ČR nechrání děti, ba naopak mnohé likviduje. Bohužel. Kdy už se začnou ozývat organizace hlasitěji?