Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k válečnému stavu na Ukrajině

Český helsinský výbor v souvislosti s válkou na Ukrajině, vyprovokovanou a vedenou vládnoucím režimem Ruské federace, prohlašuje, že toto extrémní násilí považuje za zjevně porušující všechny normy mezinárodního práva a lidské slušnosti a obyčejné lidskosti.

Přesto nezapomeňme, že co odlišuje demokratický svět od těch, kteří ho chtějí zničit, je důvěra ve vládu práva. Proto upozorňujeme a vyzýváme odpovědné vládní činitele, v Ruské federaci je velká skupina osob, které vyjadřují kritické názory k aktuálnímu vládnoucímu režimu, těch, kteří se staví aktivně na odpor cestou občanské neposlušnosti a uveřejňování svých názorů.

Výslovně tímto vyjadřujeme podporu těmto skupinám a jednotlivcům, přičemž zdůrazňujeme kupříkladu činnost Moskevského helsinského výboru, který má naši plnou podporu. Více na www.mhg.ru.

Vyzýváme a upozorňujeme demokratické vlády, že je potřeba přijmout opatření a zákony, kterými dojde k udělení politického azylu všem dezertérům z vojsk Ruské federace, odpíračům vojenské služby v Ruské federaci a v Bělorusku, všem, kdo se zúčastní jakékoli akce proti těmto totalitním systémům v obou zemích, všem, kterým hrozí nebezpečí za jejich občanské a lidské postoje v této době.

Těmto lidem musí být ochrana poskytnuta ihned, jakmile o ni požádají a jakmile se dostanou do moci úřadů demokratických států.

Za předsednictvo Českého helsinského výboru 

Mikuláš Vymětal, člen předsednictva
JUDr. Václav Vlk, předseda

Tiskovou zprávu ve formátu PDF najdete zde.

Komentáře jsou zakázány.