Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k přibývajícím případům stíhaných příslušníků Vězeňské služby České republiky

Český helsinský výbor sleduje se znepokojením přibývající počet případů stíhání příslušníků Vězeňské služby České republiky pro trestné činy a přestupky páchané na osobách ve výkonu trestu odnětí svobody. Ke dni vydání této tiskové zprávy činil počet věznic, kde v posledních dvou letech vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů fyzické násilí, čtyři – Světlá nad Sázavou, Rýnovice, Pardubice a Valtice.

Přestože celkový počet potrestaných není tak vysoký a mnohá podezření se s jistotou potvrdit nepodařilo, je třeba mít na zřeteli, s kolika podezřeními byla vyšetřování zahájena: jen ve Věznici Rýnovice bylo za rok 2020 z různých deliktů podezřelých 15 dozorců. Takové číslo je alarmující. Nezanedbatelné množství podnětů přitom nebylo získáno od Vězeňské služby, ale od samotných vězňů. Je proto patrné, že kontrolní systémy Vězeňské služby České republiky případy takového chování svých příslušníků zachycují jen nedostatečně. Lze se také domnívat, že podobných, avšak dosud neodhalených případů, může být větší množství. V případě, že by bylo prokázáno, že k jednání konkrétních dozorců docházelo s vědomím jejich nadřízených, je třeba vyvodit odpovědnost všech zúčastněných, a dát tak jasný signál, že vedení Vězeňské služby netoleruje násilí vůči vězněným osobám v jakékoliv podobě.

Z dostupných informací zástupci ČHV usuzují, že problém, s nímž máme co dočinění, je systémový a je do značné míry důsledkem špatné trestní politiky státu, která vytváří taková vězeňská společenství, v nichž nelze podobným situacím dostatečně předcházet a tyto jsou proto jejím nevyhnutelným důsledkem.

Český helsinský výbor kvituje aktivní přístup k problematice jak ze strany Vězeňské služby České republiky, tak Generální inspekce bezpečnostních sborů, a zodpovědnost, s níž se k vyšetřování konkrétních případů postavily. Současně je připraven k systémovému řešení přispět svou monitorovací činností i spoluprací s příslušnými orgány veřejné moci.

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Komentáře jsou zakázány.