Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby

Český helsinský výbor konstatuje oprávněnost kritiky situace, že při výkonu vazby na Slovensku dochází k neodůvodněné diferenciaci podmínek mezi jednotlivými vazebními věznicemi, kdy některé z nich jsou na úrovni odpovídající současným evropským standardům, ale některé vazební věznice svým stavem zůstaly v dobách „socialistického vězeňství“.

V této souvislosti považujeme rovněž za závažné informace týkající se aktuální právní úpravy na Slovensku, která neomezuje délku trvání vazby zejména v koluzních věcech na standardy zvyklé v ostatních evropských zemích. Zejména v exponovaných případech vazba trvá na Slovensku neúměrně dlouhou dobu a je zde vážné podezření, že ve skutečnosti slouží k možnému nátlaku na osoby vazebně stíhané. V tomto ohledu Slovensko dlouhodobě ignoruje doporučení Evropského výboru proti mučení (CPT), který považuje rovněž za nepřípustné, aby osoby v tzv. koluzní vazbě trávily 23 hodin na cele bez možnosti dalších aktivit a s velmi nízkým počtem návštěv.     

V souvislosti s aktuálním děním na právní scéně na Slovensku též ČHV se znepokojením sleduje situaci týkající se trestních stíhání osob dříve působících v justici a dále pak trestní stíhání advokátů, kteří upozorňují na excesy, v nichž již zasáhla slovenská generální prokuratura.

ČHV současně vítá řadu aktivit reprezentovaných zejména ve stanoviscích Slovenské advokátní komory, další aktivity uvnitř celé právnické obce a rovněž podporuje činnost Iniciativy za právny stát (www.pravnystat.eu).

Velmi pozitivně v tomto směru vnímá i to, že v těchto aktivitách se spojily právní osobnosti, které ač působí na odlišných stranách právních procesů a častokrát mají i odlišné právní názory, považují shodně za důležité tyto základní hodnoty a principy: transparentnost a předvídatelnost legislativního procesu, transparentnost a efektivnost justice, boj proti zneužívání trestního procesu a v neposlední řadě snahy o zachování co největší garance standardů lidských práv zejména v otázkách trestního stíhání, vazebního stíhání a výkonu trestu.

ČHV bude nadále situaci na Slovensku sledovat a podporovat všechny aktivity usilující o dodržování základních zásad právního státu na Slovensku.

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Komentáře jsou zakázány.