Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k hrozícímu vojenskému konfliktu na Ukrajině

Český helsinský výbor sleduje se znepokojením dění v okolí hranic Ruské federace s Ukrajinou a dlouhodobé zhoršování vztahů mezi oběma zeměmi. ČHV se domnívá, že s ohledem na zprávy, které jsou k dispozici z důvěryhodných zdrojů, a to nejenom mediálních, ale i z vyjádření zpravodajských služeb některých států, nelze další eskalaci a případný vojenský konflikt v současné době vyloučit.

Vojenským konfliktem na Ukrajině by byli nepochybně postiženi především její občané a obyvatelé, jejichž životy a zdraví by byly v ohrožení. Je však zřejmé, že by konflikt měl neoddiskutovatelný dopad i na další země. Pokud by k takové události došlo, není pochyb, že by se zvýšil počet válečných uprchlíků přicházejících do jiných evropských států včetně České republiky. Nejsou nedůvodné obavy, že by takové množství přistěhovalců způsobilo v České republice vnitrostátní pnutí a posilování xenofobních nálad ve společnosti.

ČHV má za to, že je třeba využít všech dostupných nástrojů k tomu, aby bylo konfliktu zamezeno. Důvodem přitom nejsou pouze životy a zdraví obyvatel Ukrajiny, kteří by byli střetem nevyhnutelně zasaženi, ale i zájmy české společnosti, jejíž další rozdělování a radikalizace by v takovém případě hrozily. Současná situace do značné míry připomíná kombinaci stavu před II. světovou válkou a před konflikty v bývalé Jugoslávii. ČHV se domnívá, že je třeba se poučit z historie a dřívějších chyb, a proto vyzývá vlády demokratických zemí, aby se nikoli pouze prostřednictvím projevů a výzev, ale především svým aktivním jednáním podílely na odvrácení hrozby válečného řešení krizové situace.

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Komentáře jsou zakázány.