Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.

Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v dalších zemích), je základním porušováním práv dětí na vlastní rodinu a práv rodičů na vlastní dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto praxi nepřímo schvaluje a podporuje.

Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných a v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále právo na pravidelný styk s rodičem.

Zarážející je přístup ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li v pořádku. Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,

předsedkyně České helsinského výboru

Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových — 1 komentář

 1. Odebrání dětí je tragédie a sociální inženýři v Norsku budou to samé, co u nás Špidla, Sommerová, Dienstbier ml. atd.
  I když spis ještě nebyl odtajněný, je divné, že nikdo neřeší zásadní otázky ohledně pobytu a „vztahů“ (jak se dnes politicky korektně označuje nezodpovědný rozpad rodiny a střídání partnerů) Michalakové:
  1. Proč odešla do Norska, pracovala tam někdy nebo jen bere dávky?
  2. Co otec jejich dvou dětí? Kolik mu je let, co dělal a dělá, pokud vůbec něco? Z kusých informací se mi jeví jako postarší nahluchlý podivín, ale rád bych se pletl. To křestní jméno „Joseph“ Michalak je taky nějaké divné. Co udělal pro záchranu „vztahu“ (rodiny) a neodebrání dětí?
  3. Když už za peníze daňových poplatníků stát řeší nezodpovědnost,ale možná i obrovskou smůlu Michalakových, proč tam posílají jako právníka pana Hasenkopfa, který se zesměšnil vysvětlováním Klausovy amnestie a jako advokátní koncipient (ve 45 letech!) má sotva zkušenosti z mezinárodního práva? Navíc Český stát není účastníkem řízení, ledaže by zaagitoval Lubomír Zaorálek, doktor Cvach české politiky.

  Vydávat tiskové zprávy, v nichž je nezodpovědná a pravděpodobně i hloupá matka vylíčená jako „umučená světice“ sice můžete, ale víte o tom případu elementární fakta nebo se jedná pouze o velmi pozdní agitaci (děti jsou v náhradních rodinách už několik let)? Znovu zdůrazňuji, že mi je Michalakové líto, ale postrádám základní informace.