Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odvolání Generálního ředitele Vězeňské služby

Český helsinský výbor se dlouhodobě zabývá situací ve vězeňství. Nejsme oprávněni se vyjadřovat k právní stránce odvolání, to přísluší kompetentním orgánům.

Pokud ale jde o působení pana Mgr. Dohnala, z toho, co víme, nemůžeme potvrdit, že by jeho kroky jako ředitele vedly ke zlepšení poměrů v této oblasti, naopak spíše vrátily poměry o několik let zpátky.

Ve vězeňství chybí koncepce a atmosféra ve vězeňské službě není dobrá. Proto se nám jeví snaha paní ministryně Válkové jako potřebná a její snaha o nápravu poměrů a vznik koncepce vězeňství jako zásadní.

Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Komentáře jsou zakázány.