Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odmítnutí asylu i doplňkové ochrany čínským křesťanům

Český helsinský výbor vyslovuje zásadní nesouhlas s výrokem příslušného odboru Ministerstva vnitra a jeho úředníků ve věci žádosti o asyl skupiny čínských křesťanů. Argument, že neprokázali, že jsou v Číně pronásledováni a další výmluvy, pro které jim nebyl udělen nejen asyl, ale ani doplňková ochrana jsou ostudné.

O tom, jak se v Číně nakládá s věřícími je mnoho prokázaných zpráv. Jejich situace
v poslední době ještě zhoršila. Svým rozhodnutím náš stát vydává tyto lidi do nebezpečí života, protože je nepochybné, že svou žádost o asyl v České republice tvrdě odnesou.

V Číně, zemi plné pracovních táborů, porušování lidských i náboženských práv
a trestů smrti nemůže nikdo čekat žádnou milost. Naše republika dlouhodobě vykazuje nemilosrdnost vůči lidem ohroženým v zemích jejich původu a jde tak cestou států, které se nehlásí k humanitním demokraciím, kam jsme od dob založení našeho státu chtěli patřit. Vyzýváme naše politiky, aby jasně deklarovali, že tento postoj je neudržitelný a změnili praxi asylového odboru Ministerstva vnitra.

Věříme, že naše soudy se zachovají lépe než anonymní úředníci, kteří bez skrupulí vydávají lidi, kteří věřili v naše demokratické postoje do vězení nebo na smrt.

 

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.  

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře jsou zakázány.