Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odebrání pravomocí zástupkyni veřejného ochránce práv

Český helsinský výbor v různých případech ocenil kroky ombudsmana Stanislava Křečka na ochranu práv. Naposledy se kriticky vyslovil k jeho činnosti, když v březnu 2022 konstatoval, že se zdá, že ombudsman opravdu nevnímá, jakou přehradou je vyvolávání skupinové nenávisti. Ta se vyvolává především slovy, šířenými v jakékoliv podobě. Tím hůř, chová-li se k takovým výrokům s nepatřičnou shovívavostí ombudsman. ČHV to považuje za bagatelizaci rasismu. V tomto stanovisku se odkazuje i na napětí ombudsmana s jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou.

Šimůnková v různých svých pozicích iniciovala vznik bezplatné Linky právní pomoci, věnovala se mezinárodním únosům dětí, působila jako vedoucí projektu první české internetové horké linky pro boj s dětskou pornografií a pro bezpečnější internet. Dále se věnovala problematice sociálního vyloučení, ochraně seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k omezení svobody.

Na základě jejího dosavadního působení ji Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zvolila za zástupkyni ombudsmana. Funkce se ujala 4. prosince 2019. Svým zaujetím pro práva různě ohrožených skupin, svou odbornou způsobilostí a zkušeností doplňovala a vyvažovala práci Stanislava Křečka. 

Dne 28. června 2022 bylo zveřejněno, že jí ombudsman odebral s účinností téměř okamžitou, k 1. červenci 2022 všechny agendy, jimiž Šimůnková byla na úřadě ochránce pověřena. Přestává tedy mít pravomoc rozhodovat v kauzách ochrany práv dětí a rodiny, práce a zaměstnanosti, cizineckých věcí včetně azylového řízení a rozhodování úřadů o vyhoštění, dále zdravotnictví, územní samosprávy, školství, policie, vězenské služby, práva na informace, ochrany osobních údajů, veřejného opatrovnictví, dohledu nad věznicemi a detenčními zařízeními, ochrany práv osob se zdravotním postižením. V její kompetenci také přestává být právo sdružovací a shromažďovací, registrace církví, práva menšin, Národní bezpečnostní úřad, svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a konzulární služba.

Rozhodování o agendách v rámci úřadu je v pravomoci ombudsmana. Její odstavení od oblastí, v nichž vykonávala užitečnou službu, však Český helsinský výbor pokládá za bezprecedentní zásah Stanislava Křečka do ochrany občanských svobod a lidských práv. Vyzýváme ombudsmana, aby revokoval své rozhodnutí a vrátil Monice Šimůnkové její dosavadní pravomoci.

za předsednictvo Českého helsinského výboru

Ivan Štampach, místopředseda

Komentáře jsou zakázány.