Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k Bělorusku

S obavami sledujeme události v Bělorusku, zejména násilné policejní zásahy proti pokojným demonstracím. Prezidentské volby v Bělorusku opakovaně nebudí důvěru. Kandidáti na prezidenta neměli rovný přístup k médiím a dva z nich dokonce byli před volbami uvězněni. Pozorovatelé z Evropské unie nebyli na volby vůbec přizváni. Podle řady zpráv od členů volebních komisí byly volby zfalšovány, s volebními lístky byly prováděny manipulace. Velmi pravděpodobně Lukašenko v těchto volbách ve skutečnosti nezvítězil.

Za těchto okolností je přirozené a legitimní, že občané Běloruska veřejně vyjadřují s volbami nespokojenost a požadují nové volby pod dohledem mezinárodních organizací. Proti pokojným demonstracím a shromážděním byla nasazena policie a použila v mnoha případech brutálního násilí.

Účastníkům protestů podle nezávislých běloruských zdrojů hrozí propouštění ze zaměstnání a další existenční postih, mnozí byli zatčeni. Na mnoha místech probíhají stávky na podporu demonstrujících a podporují požadavek opakování prezidentských voleb. Podporujeme tyto protestní požadavky běloruských občanů. Kroky běloruských úřadů proti veřejným shromážděním pokládáme za nelegitimní a nepřípustné.

Ivan Štampach
místopředseda Českého helsinského výboru

Kontaktní osoba pro tisk:
Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.   

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Komentáře jsou zakázány.