Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k porušení svobody vyznání

Stát po Listopadu 1989 respektuje svobodu vyznání a smýšlení. V jednotlivých případech se však v přístupu státních orgánů pravděpodobně projevuje vliv nálad veřejnosti a může docházet k jednotlivým výjimečným porušením tohoto práva. Podle našeho přesvědčení k tomu dochází v případě zásahu proti Ústředí muslimských obcí v roce 2014 a trestního stíhání Vladimíra Sáňky.

Podle svědectví přítomných dne 25. dubna 2014 proběhly zásahy České policie v domácnosti Vladimíra Sáňky a ve dvou modlitebnách v Praze. U Vladimíra Sáňky byla provedena domovní prohlídka a odebrány rodinné finance, počítače, externí úložiště a CD, knihy a další osobní věci. Jmenovaný byl zadržen a v poutech převezen k výslechům. Jednu noc strávil v cele předběžného zadržení.

Stejný den došlo k zásahu ozbrojených komand v islámských modlitebnách v době bohoslužby (modlitby a kázání). Policisté vnikli do modliteben, přítomní museli zůstat bez pohnutí na zemi, údajně pod pohrůžkou zabití. Asi 20 z nich bylo zadrženo a posléze propuštěno. Muslimským organizacím, které na adresách mešit působí, byly zabaveny finanční hotovosti, počítače, dokumentace, knihy a další věci potřebné pro jejich činnost. V modlitebně v centru Prahy policejní komando zasahovalo nepřetržitě více než 20 hodin.

Jako důvod zásahu bylo uváděno vydání českého překladu knihy Základy tauhídu od Abu Ameenaha Bilala Philipse s odůvodněním, že kniha šíří rasismus, xenofobii, antisemitismus a nenávist k tak zvaným méněcenným rasám. Podobné tvrzení bylo prezentováno v médiích s odvoláním na policejní zdroje. Kniha je běžně v různých překladech prodávána a distribuována v demokratických zemích. Její text je dostupný a snadno lze ověřit, že ani vzdáleně nepotvrzuje tato obvinění. Je nábožensky konzervativní a polemická a odmítavá k neislámské vládní moci. Nic z toho však zjevně nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ze kterého byl Vladimír Sáňka obviněn. Kniha si zaslouží zevrubné kritické hodnocení z hlediska občanského postoje k náboženství.

Stejně polemické texty však publikují i jiné náboženské subjekty. Jednotlivci se veřejně vyslovují urážlivě o jinak smýšlejících např. z hlediska různých křesťanských vyznání, aniž by to vyvolávalo zájem orgánů činných v trestním řízení.

Zásah v islámských modlitebnách se jeví jako neadekvátně silový a chování k účastníkům bohoslužeb jako ponižující. Přípravné řízení u Vladimíra Sáňky bylo podle dostupných informací ukončeno. Policie v dubnu 2015 podala návrh na obžalobu. Tento návrh státní zástupkyně zamítla, s odvoláním na jednu z námitek obhajoby, že vyšetřovatelé vůbec neprokázali úmysl obviněného něco takového propagovat. Policie rozšířila údaje o mediální vystoupení a e-mailovou korespondenci V. Sáňky a státní zástupkyně dne 17. 12. 2015 podala obžalobu. Soud stanovil termín hlavního líčení na 24. 2. 2016.

Český helsinský výbor pokládá policejní zásah a obžalobu Vladimíra Sáňky za porušení svobody vyznání a je odhodlán důsledně sledovat právo Vladimíra Sáňky na spravedlivý proces a rovněž postavit tuto kauzu před oči světové veřejnosti.

Členové předsednictva ČHV

Kontaktní osoba pro media za ČHV v této kauze: Doc. Ivan Štampach, tel.: +420 603 897 412.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k porušení svobody vyznání — 1 komentář

  1. Na vlastní uši jsem slyšel pana Sáňku v rozhlase říkat, že kdyby jeho dcera konvertovala k jinému náboženství, že by ji nechal popravit, protože si tím sama vybrala smrt. K tomu není co dodat.