Tisková zpráva: Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti při Radě Evropy (ECRI) vydala doporučení ke zlepšení ochrany lidských práv v ČR včetně oblasti rasismu

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), ustavená Radou Evropy, je nezávislý orgán monitorující oblast práv člověka, zaměřený zejména na otázky související s rasismem a nesnášenlivostí. V rámci svých statutárních aktivit ECRI sleduje situaci v každé jednotlivé zemi a pro každý členský stát vypracovává rozbor situace o projevech rasismu a nesnášenlivosti a předkládá náměty a návrhy řešení zjištěných problémů.

Ačkoliv od vydání čtvrté zprávy o České republice, kterou ECRI přijala 2. dubna 2009, bylo v řadě sledovaných oblastí dosaženo dle komise pokroku, v nejnovější zprávě zveřejněné dne 13. října 2015 upozorňuje ECRI na zásadní problémy, jež vyvolávají znepokojení:

 • veřejný ochránce práv nemá nezbytné pravomoci a odpovědnost, jež by umožňovaly účinné potírání rasové diskriminace;
 • nejběžnějším cílem projevů nenávisti jsou Romové a imigranti, zatímco muslimové se v poslední době stávají obětí zvýšené islamofobie;
 • nadále existují extremistické skupiny a weby jako White-Media, které hanobí a za pomoci hackerů napadají organizace obhajující lidské práva, za účelem „boje proti neomarxizmu, multikulturalismu a anti-rasismu“.

ECRI v těchto souvislostech formuluje řadu doporučení pro státní orgány:

 • ECRI opětovně zdůrazňuje své doporučení, aby Česká republika ratifikovala Protokol 12 k Evropské úmluvě o lidských právech.
 • ECRI doporučuje, aby orgány revidovaly trestní zákoník a zahrnuly do návrhu následující klíčové prvky boje proti rasismu a rasově motivované diskriminaci: činy podněcující k násilí a k diskriminaci; veřejné urážky rasistické povahy; veřejné projevy rasisticky motivované ideologie, která hlásá nadřazenost skupiny osob anebo ponižuje či zostouzí skupinu osob; a rasovou diskriminaci při výkonu veřejné funkce nebo povolání. Do § 352 a § 356 by také měly zahrnuty důvody, jako jsou barva pleti a jazyk a § 355 by měl odkázat na barvu pleti a kromě toho by státní orgány měly vyhodnotit potřebu dalších změn, pokud rozbor judikatury prokáže nedostatky v souvislosti se státním občanstvím.
 • příslušné orgány by měly uskutečnit plány na rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv;
 • orgány by měly pokročit ve svých plánech na uzákonění sociálního bydlení a ještě předtím uskutečnit obsáhlé konzultace, a to i s romskou komunitou;
 • ECRI důrazně doporučuje, aby byla učiněna opatření ke skoncování s praxí, jež podporuje nadměrné nájemné za podstandardní bydlení v ubytovnách a noclehárnách.
 • ECRI důrazně doporučuje, aby státní orgány nalezly řešení a přemístily vepřín mimo pamětní místo holocaustu Romů v Letech.
 • ECRI doporučuje, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání našla odvahu k přijetí odhodlaného opatření ve všech případech podněcování k nenávisti a aby ukládala přiměřené pokuty jako trest a také jako prostředek k odstrašení před šířením rasistických a nesnášenlivých projevů
 • ECRI doporučuje, aby státní orgány zajistily, že pro sběr utříděných údajů o trestných činech z nenávisti, včetně projevů nenávisti, bude zaveden jediný mechanismus, jenž by zaznamenával předpojaté pohnutky a taktéž postup soudního systému. Tyto údaje by měly být veřejně dostupné.

Celá zpráva je k přečtení zde.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře jsou zakázány.