Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR

Český helsinský výbor zaslal v polovině června dopis ministrovi pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro neziskové organizace Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém poukazuje na špatně nastavený státní dotační systém financování neziskových organizací v ČR ze strany státu. Přislíbené dotace od státu chodí se zpožděním, které je často několikaměsíční. Pro neziskové organizace znamená zpoždění dotací od státu zadlužování. Neziskové organizace tuto situaci řeší braním si překlenovacích úvěrů, dočasným propouštěním zaměstnanců či omezování služeb. Český helsinský výbor také v dopise poukazuje na chybějící systémovou podporu státu formou dotačních programů na aktivity týkající se ochrany lidských práv jako je zejména osvěta, vzdělávání, monitorování a sběr dat týkajících se dodržování lidských práv určitých zranitelných skupin obyvatel v ČR.

Přitom jde o aktivity, ke kterým se Česká republika zavázala řadou mezinárodních úmluv. Stát rovněž systematicky nepodporuje bezplatné právní poradenství a právní pomoc při porušení či ohrožení základních lidských práv zranitelných skupin nebo když jsou určité skupiny diskriminovány na základě věku, pohlaví, zdravotního stavu apod. Celý text dopisu ČHV ministrovi dostupný zde.

V červenci Český helsinský výbor obdržel odpověď, že ministr je odhodlán prosadit možnost víceletého financování vybraných nestátních neziskových organizací a s ohledem na to předloží jako předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace během letošního roku vládě návrh novely Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Současně ministr nejpozději do poloviny roku 2015 předloží vládě novou Koncepci podpory nestátních neziskových organizací.

Text odpovědi ministra pro lidská práva dostupný zde.

Komentáře jsou zakázány.