Tisková zpráva: Český helsinský výbor žádá ministra vnitra o udělení asylu čínským křesťanům

Praha – Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala koncem roku 2017 novému ministru vnitra Lubomíru Metnarovi dopis, ve kterém ministra upozorňuje, že posuzování žádosti o asyl trvá neúměrně dlouho, ačkoliv existuje dostatek důkazů a zpráv o tom, že k pronásledování křesťanů v Číně dochází, že jim hrozí mučení a špatné zacházení a navíc se situace dle posledních zpráv v tomto ohledu v posledních měsících zhoršuje. 

Přiznání asylu křesťanům, kteří jsou v Číně perzekuováni z důvodu své víry, dle předsedkyně Ťáni Fischerové „přispěje k obrazu České republiky jako země, kde přihlášení se k ideálům humanity a respekt k lidských právům není jenom prázdným slovem.“

Znění dopisu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře jsou zakázány.