Táňa Fischerová vystoupila na semináři „Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR – občanská společnost a politika“

Až 96. na světě a druhá nejhorší v EU je Česká republika v hodnocení Světového ekonomického fóra pokud jde o zapojení žen do politiky a rozhodování ve veřejné sféře a ekonomice. Ministerstvo vnitra argumenty o omezených možnostech přijímání uprchlíků spíše podněcuje xenofobii. Romské děti s diagnózou „lehká mentální porucha“, které jsou posílány do praktických škol, jsou nejhůře integrovány do společnosti. Některá média opakovaně podporují nedůvěru k menšinám publikováním neověřených či dokonce smyšlených informací.

Taková byla mimo jiné témata který v poslanecké sněmovně uspořádaly Platforma pro lidská práva a ROMEA, o.p.s. Záštitu nad akcí převzali ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a poslankyně Markéta Adamová. V úvodu vystoupila také Táňa Fischerová.

Podrobnosti ze semináře pro nás zaznamenala Pavla Vrbková zde.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/seminar-lidska-prava-a-nasili-z-nenavisti-v-cr-nesnasenlivost-je-v-ceske-spolecnosti-hluboce-zakorenena

Komentáře jsou zakázány.