Světový den dětí je i o právech dětí

První červen je oslavován nejen jako Světový den dětí, ale také jako den ochrany práv dětí. Při této příležitosti blahopřeje Český helsinský výbor všem dětem po celém světě a zároveň připomíná rodičům, společnosti a vládám jejich odpovědnost za plnou ochranu práv dětí.

Děti celosvětově čelí porušování svých práv, včetně diskriminace, chudoby, nedostatečného přístupu ke vzdělání, ke zdravotní péči a mnoha dalším problémům. Je naší odpovědností neustávat v prosazování a zaručování blaha všech dětí zejména poté, co i děti zažily tvrdá omezení během pandemie COVID-19.

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která nemá dětského ombudsmana, osobnost a instituci, která by dohlížela na ochranu a prosazování práv dětí. Před rokem v tento den jsme poslouchali sliby předsedy vlády ČR, Andreje Babiše, že ochrana práv dětí bude posílena zřízením úřadu dětského ombudsmana. Bohužel zůstalo pouze u nenaplněných slibů.

Vyzýváme všechny politické strany, které v současnosti vedou kampaně pro nadcházející české parlamentní volby, aby nezapomínaly, že děti potřebují jejich pozornost a podporu. Úřad ombudsmana může významně zlepšit nejen situaci konkrétních dětí v České republice, ale také obecné povědomí o právech dětí.

                                                                                         Předsednictvo ČHV

Kontaktní osoba pro tisk:  Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV; tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz, www. helcom.cz;

 

Komentáře jsou zakázány.