Stanovisko ČHV k rasistickým reakcím souvisejícím s narozením paterčat

Český helsinský výbor ostře odsuzuje rasistické, nenávistné útoky části veřejnosti na rodinu, které se v neděli 2. června 2013 narodila paterčata. Vyzývá zároveň premiéra Petra Nečase a ministryni práce a sociálních věcí  Ludmilu Müllerovou, aby se aktivněji zasadili o podporu rodin s více dětmi.

Český helsinský výbor apeluje na tu část veřejnosti, která na tuto rodinu útočí, aby s tím přestala.

Ačkoliv se v České republice narodí zhruba 100 tisíc dětí ročně, porod paterčat je zcela unikátní a v České republice k němu došlo poprvé. Podle primářky porodnického oddělení doc. MUDr. Aleny Měchurové, CSc šlo v tomto případě o spontánní graviditu, jejíž pravděpodobnost je 1: 48 mil. ze všech těhotenství. Jde tedy o mimořádnou událost.

Je alarmující, že krátce po zveřejnění prvních článků s informací, že rodičům paterčat nabídli některé firmy či jednotlivci materiální a finanční výpomoc, se na internetu objevila řada rasistických, nenávistných a závistivých reakcí, spojených s tvrzením, že se této rodině pomáhá jen proto, že jde o Romy. Tyto reakce odsuzujeme.

Zájem médií o narození vícerčat a veřejná podpora rodině je velmi žádoucí. Mohla by pomoci přitáhnout pozornost zástupců státu i politické reprezentace k tomu, jak se v České republice, zejména nyní v době krize, žije rodinám s více dětmi, a uspíšit změny v dosavadním postoji státu i části veřejnosti vůči rodinám s více dětmi.

Česká (pro)rodinná politika dlouhodobě zůstává prázdným pojmem a postoje části veřejnosti vůči rodinám s více dětmi bývají negativní. Pokud se rodiče rozhodnou mít více než dvě děti, očekává se, že na tento přepych mají.

Jasný signál o postoji státu vůči rodinám s více dětmi byl dán v roce 2011, kdy došlo ke změně zákona o státní sociální podpoře a ke zrušení porodného na druhé a každé další narozené dítě. Toto opatření nejvíce doléhá právě na rodiny s vícerčaty, které jsou již tak velmi znevýhodněny oproti situaci, kdy se děti narodí ženám postupně.

Matky vícerčat dostávají rodičovský příspěvek pouze na jedno dítě, ačkoliv pečují současně o více dětí. Ani délka rodičovské dovolené není v případě narození vícerčat delší. A tak paradoxně stát na těchto rodinách velmi ušetří. Matky pečující postupně o dvě děti mohou dohromady zůstat doma až osm roků a po tuto dobu pobírají rodičovský příspěvek. Matka paterčat může pečovat o pět dětí na rodičovské dovolené pouze čtyři roky a dostane za to odměnu od státu ve výši 3 600 Kč, tedy méně než činí minimální mzda.

Zásadní komplikace přicházejí v období, kdy matky vícerčat nastupují do zaměstnání. Práce na zkrácený úvazek či práce z domova je pro většinu českých žen či mužů nedosažitelnou záležitostí. Udržení práce s pěti dětmi, které jsou střídavě nemocné, bude velmi těžké u každého zaměstnavatele.

Český helsinský výbor proto tuto cestou oceňuje a děkuje všem sponzorům a individuálním dárcům, kteří rodičům paterčat chtějí ulehčit jejich počáteční situaci, zejména pak starostce obce Milovice, která zajistila rodičům větší byt. Současně vyzývá k zahájení diskuse o  nastavení rodinné politiky v České republice.

za předsednictvo ČHV Táňa Fischerová

Komentáře jsou zakázány.