Společná výzva mezinárodních nevládních organizací za humánnější azylovou politiku EU

Český helsinský výbor se připojil ke společné výzvě 30 zahraničních nevládních organizací zaslané zástupcům EU, která požaduje zásadní změny v azylové politice EU.

Více informací k textu výzvy naleznete v těchto souborech: Open letter of European NGOs a OpenLetterEU2014

Komentáře jsou zakázány.