Soudy nebraly ohled na mužovu omezenou svéprávnost, jeho stížnosti vyhověl až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) částečně vyhověl stížnosti muže, jemuž soud uložil platebním rozkazem zaplatit částku přes 75 000 korun. Muž byl přitom dlouhodobě hospitalizován na psychiatrii a má omezenou svéprávnost, což prvoinstanční soud ignoroval.

Částku po muži vymáhala Praha 1, od níž měla jeho matka pronajatou garáž. Po smrti ženy vyzvala muže coby dědice, aby garáž vyklidil a předal. Muž, který garáž neužíval, úřadu oznámil, že s ohledem na svou hospitalizaci není s to věc řešit. Ve stejné době totiž jiný soud řešil omezení jeho svéprávnosti a přidělení opatrovníka.

Praha 1 se obrátila na Okresní soud Praha-východ, který bez ohledu na to vydal platební rozkaz na částku 75 818 plus náklady řízení. Ten potvrdil i odvolací krajský soud.

Tento postup byl podle senátu ÚS se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou nepatřičný, neboť k platebnímu rozkazu se nelze předem vyjádřit.

„Platební rozkaz nelze vydat proti žalovanému, u nějž jsou s ohledem na jeho možné duševní postižení pochybnosti o jeho faktické schopnosti účinně se účastnit řízení a samostatně před soudem jednat,” připomněli soudci.

ÚS připomněl, že v takovýchto případech mají soudy povinnost přijmout taková opatření, aby se i lidé s postižením mohli jednání účastnit, například určení opatrovníka z řad advokátu.

 Více na: https://www.novinky.cz/domaci/501971-soudy-ignorovaly-muzovu-omezenou-svepravnost-zastal-se-ho-az-ustavni-soud.html

Komentáře jsou zakázány.