Soudci odmítli návrh nové úpravy civilního procesního práva

Soudci zkritizovali návrh, který chtělo ministerstvo spravedlnosti použít při rekodifikaci civilního procesního práva. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala uvedl, že mu i dalším představitelům nejvíce vadí fakt, že si tvůrci návrhu nezpracovali důkladnou analýzu toho, co ve stávajícím procesu funguje nebo naopak nefunguje, a nevytyčili si cíle, kterých chtějí dosáhnout. Roman Fiala také kritizoval, že se návrh věcného záměru vůbec nedotýká zvláštních řízení soudních ani exekucí a insolvencí. Nový předpis by měl být podle něj komplexní a zahrnout všechny aspekty od porušení práva přes soudní řízení až po nápravu práva.

Návrh zkritizoval také ústavní soudce Jaromír Jirsa, kterému přijde příliš uspěchaný. Namísto toho si přeje, aby jeden zákon propojil a na sebe navázal nalézací, odvolací, insolvenční, exekuční, případně i dědické řízení.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) řekl, že ho kritika mrzí a soudcům přislíbil další diskuzi, která se bude onoho návrhu týkat.

Více na: http://www.ceska-justice.cz/2018/11/soudci-odmitli-ministersky-navrh-nove-upravy-civilniho-procesu-jako-nezpusobilou-kuriozitu/

Komentáře jsou zakázány.