Školní inspekce pomůže s integrací uprchlíků. V dotčených školách žádné kontroly, slibuje

Česká školní inspekce (ČŠI) se chce do konce školního roku zaměřit na pomoc školám, které budou mezi své žáky začleňovat válečné utečence z Ukrajiny. Podle inspektorů je nutné se zaměřit na práci s dětmi, které neumí česky, výuku češtiny pro ně a jejich psychosociální podporu.

Podporu škol připravují inspektoři ve spolupráci s ministerstvem školství, Národním pedagogickým institutem (NPI) i neziskovými organizacemi.

ČŠI bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a žáků a na základě komplexního zhodnocení situace v konkrétní škole včetně diskusí s vedením školy i pedagogickými pracovníky pomůže školám na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevantní,“ uvedl úřad.

Žádné kontroly v příslušných školách

„V rámci těchto aktivit nebude v dotčených školách, ve kterých bude přítomen významnější počet ukrajinských dětí a žáků a které budou adresátem metodické podpory ze strany České školní inspekce, vykonáváno žádné hodnocení a nebude vykonávána ani jakákoli kontrola, ale veškeré aktivity budou směřovat výlučně k podpoře školy směrem k úspěšnému zvládnutí současné situace ve prospěch všech vzdělávaných dětí a žáků,“ stojí na webu ČSI.

Podpora výuky češtiny

Školám může inspekce pomoct s tím, jak ve výuce cizinců začít a postupovat, jaké učebnice využívat a na jaké učivo se zaměřovat. Pro adaptaci žáků nabídne rady, jak je seznámit s fungováním školy i kolektivem třídy.

Doporučení pro školy hodlá směřovat i k prevenci rozvoje posttraumatické stresové poruchy u běženců.

Více na: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/skolni-inspekce-pomuze-s-integraci-uprchliku-v-dotcenych-skolach-zadne-kontroly-slibuje-40391551

Komentáře jsou zakázány.