Přinášíme komentář ke změnám výkonu vazby a trestu odnětí svobody

Senát Parlamentu České republiky dne 21. srpna 2013 na své 12. schůzi usnesením č. 281 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela“), který s účinností od 1. ledna 2014 přináší významné změny týkající se výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Příslušnou novelu dne 28. srpna 2013 podepsal prezident republiky. Vzhledem k tomu, že jsme novelu v průběhu legislativního procesu opakovaně připomínkovali, považujeme za vhodné zaváděné změny přiblížit a podrobit je kritice. Nezabýváme se blíže změnami, které představují spíše legislativně technické upřesnění, ale zaměřujeme se na změny, které více či méně ovlivní pobyt obviněných a odsouzených v českých věznicích.

Komentář ČHV ke znění zákona o výkonu vazby naleznete ZDE.

Komentáře jsou zakázány.