Seminář České děti: Jak jsme na tom?

Dne 7. listopadu 2018 se konal v Poslanecké sněmovně seminář, jehož smyslem bylo přiblížit, čím se liší současná generace českých dětí od té minulé, nakolik se zabýváme v otázce prosazování a ochraně dětských práv těmi správnými prioritami a jaká je situace ČR ve srovnání s ostatními zeměmi.

Akce se uskutečnila při příležitosti 29. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte a volně navazovala na výzkum UNICEF ČR „Mladé hlasy“, jehož cílem bylo získat přehled o vnímání světa dětmi a rovněž umožnit dětem se vyjádřit k otázkám, které se jich bezprostředně týkají.

Z výzkumu, který na semináři představila výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba, vyplývá, že 9 českých dětí z 10 považuje za důležité pomáhat ostatním. Stejně jako minulý rok se prokázalo, že zájem dětí zůstat v dospělosti v České republice klesá, čtvrtina z nich je rozhodnuta žít v dospělosti mimo Českou republiku. Také 14% českých dětí uvedlo, že se v rodině setkávají s násilím.

K tématu dětská chudoba vystoupila Marta Miklušáková z vládní Agentury pro sociální začleňování. O ní mluvila i Linda Sokačová, zastupující ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Chudoba rodin a dětská chudoba je pro naše ministerstvo jedním z důležitých témat. Bohužel je u mladých lidí, kteří zažijí chudobu, třikrát větší pravděpodobnost, že budou chudobou ohroženi i v dospělosti. Proto MPSV podporuje a prosazuje programy primární prevence nebo poskytuje dotační programy na obědy zdarma ve školách. Dalším důležitým krokem je i podpora dětských skupin a mikrojeslí nebo navyšování rodičovského příspěvku,“ řekla Linda Sokačová

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34560/TZ_-_konference_deti.pdf

Více na  https://www.unicef.cz/aktualne/146814-ceske-deti–jak-jsme-na-tom

Komentáře jsou zakázány.