Rychlejší, ale také efektivní soudy: Ministr spravedlnosti představil druhou výroční zprávu českého soudnictví

Ministr spravedlnosti, Robert Pelikán, představil výroční statistickou zprávu českého soudnictví. Zpráva poukazuje jak na pozitivní výsledky, kterých se v této oblasti oproti předcházejícím rokům podařilo dosáhnout, tak na věci, které je i nadále potřeba zlepšovat.
Oproti roku 2016 se v roce 2017 například zkrátila délka civilního řízení a u okresních soudů z téměř dvou set na 180 dnů. Až na výjimky jsou soudy po celé republice podobně rychlé.

 „Myslím, že se podařilo pokračovat v nastavených trendech, zkracování délky řízení a zmenšování rozdílů mezi jednotlivými soudy. Statisticky jsou naše soudy ve velmi dobré kondici,“  řekl úvodem konference ministr spravedlnosti Robert Pelikán a následně doplnil:

Já jsem přicházel do funkce v situaci, kdy vůbec nebylo jasné, jak dlouhá budou řízení u jednotlivých soudů. Jsem rád, že tato čísla dokazují, že se daří tzv. „dvourychlostní justici“ odstraňovat.“

Novinkou je měření délky řízení podle agendy. Na jejím základě lze vyčíst, že nejdéle trvají řízení u hospodářsky trestných činů, a to zhruba 148 dnů. Téměř o polovinu jsou pak rychlejší řízení u trestných činů proti veřejnému pořádku (72 dnů).

Správní soudnictví se oproti tomu ukázalo jako oblast, ve které je ještě co zlepšovat. „Lidé stále častěji napadají správní rozhodnutí. Délka správního řízení u krajských soudů se zvětšuje a je paradoxní, že například u pokuty za parkování má člověk k dispozici více opravných prostředků, než například u trestu jednoho roku nepodmíněně. Je proto otázkou, zda neomezit možnost správních žalob,“ pokračoval ministr.

Statistická zpráva se také zaměřila na insolvenční agendu. Od července 2017 totiž mohou podle novely insolvenčního zákona návrhy na oddlužení podávat pouze Ministerstvem spravedlnosti akreditované subjekty, nebo advokáti (insolvenční správci, notáři apod.) za limitovanou odměnu.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=360285

Komentáře jsou zakázány.