Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní. Více informací k projektu naleznete na našich stránkách … Pokračovat ve čtení

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezenou svéprávností dle nového občanského zákoníku

Seminář je určen pro opatrovníky a pro pečující o osoby, které pro duševní poruchu či mentální postižení mají nebo mohou mít omezenou svéprávnost. Cílem semináře je informovat a připravit opatrovníky na změny, které v oblasti úpravy svéprávnosti přináší nový občanský … Pokračovat ve čtení

Práva dětí s rodičem ve výkonu trestu

Jednodenní seminář se koná v rámci podpory realizace cílů projektu „Děti vězněných rodičů“. Více informací k projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/ Termín konání semináře v Praze (při naplnění kapacity min. 7 účastníků) je 14. listopadu 2016. V případě zájmu a potřeby lze seminář uspořádat i … Pokračovat ve čtení

Odemykání práv dětí – posilování dovedností profesionálů, kteří hájí zájmy a práva dětí

Cílem zcela nového semináře je přispět ke zvýšení informovanosti profesionálů (pracovníků OSPOD, advokátů, soudců, pracovníků dětských domovů apod.) o současných trendech v oblasti hájení práv dětí, které reflektují práva dětí garantovaná Úmluvou OSN o právech dětí. Seminář je pro profesionály, kteří … Pokračovat ve čtení