Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR

Český helsinský výbor zaslal v polovině června dopis ministrovi pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro neziskové organizace Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém poukazuje na špatně nastavený státní dotační systém financování neziskových organizací v ČR ze strany státu. Přislíbené dotace od … Pokračovat ve čtení

ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru

Dne 13. června 2014 předsedkyně  Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na zamítavou odpověď premiéra Sobotky se ve prospěch poškozených zaměstnankyň  jakkoliv angažovat, text odpovědi premiéra čtěte zde, a vyzvala dopisem ministra zahraničních věcí Lubomíra  Zaorálka, aby  se alespoň on … Pokračovat ve čtení

ČHV se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi

Český helsinský výbor se jako člen České ženské lobby připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi, které začíná  pronásledovat vláda Viktora Orbána. Ta obvinila Norsko, že prostřednictvím Norských fondů ovlivňuje maďarskou politiku a tato podpora byla v  Maďarsku … Pokračovat ve čtení

Společná výzva mezinárodních nevládních organizací za humánnější azylovou politiku EU

Český helsinský výbor se připojil ke společné výzvě 30 zahraničních nevládních organizací zaslané zástupcům EU, která požaduje zásadní změny v azylové politice EU. Více informací k textu výzvy naleznete v těchto souborech: Open letter of European NGOs a OpenLetterEU2014 … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se distancuje od kupčení s lidskými právy

Český helsinský výbor vyjadřuje zásadní nesouhlas s postojem ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a české vlády k otázce Tibetu a obětování lidských práv ve prospěch ekonomiky a obchodu. Lidská práva jsou universální a nejsou pouhou záležitostí vnitřních věcí jednotlivých zemí, které to … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odvolání Generálního ředitele Vězeňské služby

Český helsinský výbor se dlouhodobě zabývá situací ve vězeňství. Nejsme oprávněni se vyjadřovat k právní stránce odvolání, to přísluší kompetentním orgánům. Pokud ale jde o působení pana Mgr. Dohnala, z toho, co víme, nemůžeme potvrdit, že by jeho kroky jako … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Reklamní spot „KULKA“ vytvořený pro Český helsinský výbor obdržel hlavní cenu v soutěži ACD Creative Awards

Reklamní spot „KULKA“ agentury Havas Worldwide Prague tématicky věnovaný lidským právům a zdarma vytvořený pro Český helsinský výbor, obdržel letošní hlavní cenu v soutěži ACD Creative Awards. Autorům vítězné kampaně Vilému Kabzanovi, Kateřině Huňové a Milanu Vlasákovi tímto srdečně blahopřejeme. … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Otevřený dopis mezinárodních nevládních organizací ohledně budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva

Český helsinský výbor se připojil k otevřenému dopisu mezinárodních nevládních organizací ohledně budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva, která bude diskutována na konferenci v norském Oslu dne 7. – 8. dubna 2014. Text tiskové zprávy naleznete zde. … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva AEDH týkající se zaměstnávaní příslušníků třetích zemí

Evropská asociace na obranu lidských práv kritizuje přijetí směrnice upravující vstup a pobyt příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání, kterou přijal Evropský parlament dne 5. 2. 2014.  Celé znění tiskové zprávy AEDH je k dispozici anglicky a francouzsky. … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Český helsinský výbor připravil zákon o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob

Na území České republiky v minulosti docházelo k praxi, která spočívala v nedobrovolných sterilizacích osob. Do roku 1991 se jednalo o politiku, kterou nastavil stát, aby omezil reprodukci těch skupin obyvatel, které považoval tehdejší režim za nepohodlné. Po roce 1991 pak Česká … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Nevládní organizace při příležitosti Dne lidských práv upozorňují na palčivé otázky v oblasti ochrany lidských práv v České republice

Český helsinský výbor ve spolupráci s občanským sdružením Romea obeslal v uplynulých týdnech zástupce všech parlamentních stran s otevřeným dopisem ohledně priorit v oblasti ochrany lidských práv v České republice. Výsledky výzvy organizace zveřejňují při příležitosti mezinárodního Dne lidských práv a současně také … Pokračovat ve čtení

Apel na vládu týkající se agendy lidských práv

Apelujeme na vládu, která vzejde z předčasných voleb, aby se vážně zabývala otázkou lidských práv a nepodceňovala volbu zákonného zástupce pro tuto oblast, ať už by spadala pod příslušného ministra nebo vládního zmocněnce. Po odvolání Moniky Šimůnkové zůstává toto místo neobsazené. … Pokračovat ve čtení