Otevřený dopis Českého helsinského výboru Vládě Polské republiky

V Praze 10. května 2016 Vládě Polské republiky prostřednictvím velvyslanectví Polské republiky v Praze Vážená paní premiérko, vážení členové vlády, Český helsinský výbor (ČHV) je česká nevládní organizace zaměřená na ochranu lidských práv a je členskou organizací AEDH – Evropského sdružení … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k policejním zákrokům

Na sociálních sítích byl zveřejněn záznam amatérsky natočený odpovědným pozorovatelem o policejním zákroku z 23. dubna proti občanovi na autobusovém nádraží Praha Florenc. Postižený zjevně nenarušoval veřejný pořádek. Policie sama prostřednictvím mluvčího svého krajského ředitelství Tomáše Hulana sdělila, že ho … Pokračovat ve čtení

Stanovisko ČHV k událostem v Praze při návštěvě čínského prezidenta

Český helsinský výbor odmítá chování našich bezpečnostních orgánů, které při návštěvě čínského prezidenta chránily občany cizího nedemokratického státu namísto občanů vlastních, kteří se chovali podle zákonů naší země. Domníváme se, že je třeba zásadně vyšetřit, kdo a na základě čeho … Pokračovat ve čtení

Vyjádření Českého helsinského výboru k postoji městské části Prahy 1 k vystavení šibenic na demonstraci proti migraci

Jsme zaskočeni a ohromeni výrokem nejmenovaných odpovědných činitelů Prahy 1 k této skandální záležitosti. Je další dokladem rozkladu demokratické společnosti, která ústy svých volených zástupců nejenom, že neodmítá nedemokratické a násilné projevy, ale bagatelizuje je v jakémsi právním pozitivismu, kterým … Pokračovat ve čtení

Dne 29. 3. 2016 zajistil ČHV první skupinovou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve Světlé nad Sázavou

Tým pracovníků i dobrovolníků včetně ředitelky Českého helsinského výboru Lucie Rybové včera přijel spolu s dětmi umístěnými dočasně v náhradní rodinné péči do Světlé nad Sázavou, aby zajistil osobní kontakt dětí s matkami, které jsou nyní ve výkonu trestu. Touženého a radostného setkání … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k porušení svobody vyznání

Stát po Listopadu 1989 respektuje svobodu vyznání a smýšlení. V jednotlivých případech se však v přístupu státních orgánů pravděpodobně projevuje vliv nálad veřejnosti a může docházet k jednotlivým výjimečným porušením tohoto práva. Podle našeho přesvědčení k tomu dochází v případě zásahu proti Ústředí muslimských obcí … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Český helsinský výbor připomene mezinárodní den lidských práv výstavou fotografií „Akty solidarity s oběťmi porušování lidských práv“

Výstava fotografií dokumentujících solidaritu lidí s menšinami začíná dne 10. 12. 2015 od 16 hodin v budově Městské části Prahy 5 ve Štefánikově ulici č. 13 v rámci akce nazvané „ Den národnostních menšin“. Pozvánku na akci ve formátu PDF naleznete zde. Výstava … Pokračovat ve čtení

OSN rozhoduje o Rezoluci týkající nutnosti posílení ochrany obhájců lidských práv ve světě

Dne 23. listopadu 2015 bude Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) rozhodovat o návrhu Rezoluce k postavení obhájců lidských práv ve společnosti a nutnosti posílení jejich ochrany a podpory ze strany států. Návrh této resoluce připravil zvláštní zmocněnec OSN pro … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti při Radě Evropy (ECRI) vydala doporučení ke zlepšení ochrany lidských práv v ČR včetně oblasti rasismu

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), ustavená Radou Evropy, je nezávislý orgán monitorující oblast práv člověka, zaměřený zejména na otázky související s rasismem a nesnášenlivostí. V rámci svých statutárních aktivit ECRI sleduje … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k situaci uprchlíků

Diktátorské režimy, občanské války a nepříznivé přírodní a ekonomické podmínky vyhnaly ze zemí Blízkého východu, z Afriky a z dalších postižených regionů mohutnou vlnu lidí, kteří hledají bezpečí, ochranu a možnost svobodného uplatnění v zemích Evropské unie. Řešení této nebývalé … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu

Dnes nejpozději do 12 hodin musí být z příkazu soudu panem A. dovezeny dvě nezletilé děti ve věku 7 a 12 do diagnostického ústavu v Hradci Králové. Důvodem umístění dětí jsou dlouhodobé spory rodičů o styk s dětmi a odmítání dětí být u … Pokračovat ve čtení

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím všem pacientům, pro které je konopí jediným prostředkem pro zmírnění projevů jejich nemoci. Proto Český helsinský výbor podpořil konání konference na téma „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe“, která … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Výzva ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info

Vyzýváme odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby, aby se neprodleně zasadily o zrušení fungování veřejně dostupného webu www.White-Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních … Pokračovat ve čtení