Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky

Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky upozorňuje na situaci rodičů, které od jejich dětí rozdělila mříž vězení. Příběh odsouzeného muže je bezútěšnou zprávou o nulové možnosti otce vidět se svým synem, pokud si to opatrovník jeho dítěte nepřeje. … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které … Pokračovat ve čtení

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 … Pokračovat ve čtení

Asistované návštěvy dětí ve vězení pohledem zahraničních stážistů

The Czech Helsinki Committee (CHC) is a nongovernmental organization which main purpose is to monitor and to protect human rights, with a particular attention for vulnerable groups (children, elderly, minorities etc.). CHC is also working with children with parents.in prison … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV se zúčastnili společného setkání zástupců neziskových organizací ve Světlé nad Sázavou

Dne 31. května 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila společného setkání zástupců všech spolupracujících neziskových organizací s pracovníky a s vedením věznice ve Světlé nad Sázavou. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce a diskuse nad možnostmi rozvoje spolupráce včetně nových projektů. … Pokračovat ve čtení

ČHV dne 10. 5. 2016 zorganizoval druhou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Již podruhé v tomto roce měly děti, které jsou nyní umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech nebo v pěstounských rodinách, možnost se setkat s jejich matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Oproti minulé návštěvě ve Světlé se nynějšího setkání s dětmi nově účastnily nově … Pokračovat ve čtení

Dne 29. 3. 2016 zajistil ČHV první skupinovou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve Světlé nad Sázavou

Tým pracovníků i dobrovolníků včetně ředitelky Českého helsinského výboru Lucie Rybové včera přijel spolu s dětmi umístěnými dočasně v náhradní rodinné péči do Světlé nad Sázavou, aby zajistil osobní kontakt dětí s matkami, které jsou nyní ve výkonu trestu. Touženého a radostného setkání … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor se zapojil do osvětové kampaně na podporu práv dětí s názvem „Nebyl to můj zločin“

Český helsinský výbor se zapojil do osvětové kampaně na podporu práv dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu s názvem „ Nebyl to můj zločin“ organizovanou  Childrens of Prisoners Europe. Více informací ke kampani naleznete na stránkách: http://www.notmycrimestillmysentence.org   … Pokračovat ve čtení

V červnu proběhla čtvrtá asistovaná návštěva dětí z dětských domovů za maminkami ve výkonu trestu ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Český helsinský výbor uskutečnil dne 23. června čtvrtou asistovanou návštěvu pro děti z dětských domovů, které mají matky ve vězení. Návštěvy se zúčastnilo celkem 8 dětí z Klokánku v Žatci, z Dětského domova Budkov, z Dětského domova Boskovice a z Výchovného ústavu Místo. … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor umožnil 18 dětem v náhradní rodinné péči kontakt s matkou ve vězení

Dne 21. dubna 2015 připravili a uskutečnili pracovnice Českého helsinského výboru již třetí asistovanou návštěvu pro děti, které mají matky ve výkonu trestu. Na asistované setkání dětí s matkami ve věznici Světlá nad Sázavou přijelo spolu s doprovodem odborných pracovníků … Pokračovat ve čtení

Dne 24. 2. 2015 realizuje ČHV první asistovanou návštěvu dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin ve věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015

Dnes proběhne první asistovaná návštěva dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015 za účasti naší mediátorky paní Dany Vrabcové. Tato návštěva se může uskutečnit pouze díky podpoře AK Pokorný a spol., která … Pokračovat ve čtení