GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze v rámci metodické podpory nalézt doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR. Metodický postup je možný k nahlédnutí pod tímto odkazem … Pokračovat ve čtení

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností za rok 2017 a predikce na další období

Česká ekonomika dosáhla v roce 2017 mnohem většího růstu než v roce 2016. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl tak druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Za úspěšným hospodářským růstem stála především silná domácí poptávka, tvorba hrubého kapitálu … Pokračovat ve čtení

Soudy by měly zjišťovat názor nezletilých i v řízení o předběžném opatření, kterým se prozatímně upravuje jejich styk s rodiči

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatele směřující proti usnesení Okresního soudu v Jablonci a Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci. Stěžovatel se v řízení před Okresním soudem v Jablonci domáhal … Pokračovat ve čtení

Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, právo na vzdělání a právo na spravedlivý … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud shledal povinnost kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud k posouzení nároku na osvobození od soudního poplatku: právo na přístup k soudu nesmí skončit za mřížemi věznice

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 … Pokračovat ve čtení

Úplný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává zachován

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení … Pokračovat ve čtení

Podpora spravedlivého a účinného zajišťování bezpečnosti pro Romy a kočovníky v EU. Další krok k ukončení romské diskriminace

Etnické profilování je v Evropě rozšířenou formou diskriminace. Probíhá tak, že se policie či pohraniční stráže zaměří na určité skupiny lidí jen proto, že patří k určité etnické skupině. To má poté za následek zvýšenou kontrolu těchto skupin, uvalování vyšších trestů či … Pokračovat ve čtení

Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění

S pomocí ombudsmanky se matka tříletého chlapce s Downovým syndromem po téměř roce a půl dočkala příspěvku na péči a průkazu ZTP. Na základě rady ombudsmanky pak požádala o odškodnění a ministerstvo jí za průtahy v řízení přiznalo 20 000 Kč. Maminka tříletého chlapce s Downovým syndromem ze severní Moravy se obrátila na ombudsmanku kvůli problémům s přiznáním … Pokračovat ve čtení