MPSV vyhlásilo soutěž Pečující roku, při které budou oceněni neformální pečovatele z celého Česka

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo soutěž Pečující roku, jejímž cílem je ocenit neformální rodinné pečující. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se … Pokračovat ve čtení

Na 100 míst ve věznicích připadá 105 lidí

Česko má šestý největší podíl lidí ve věznicích ze 43 zkoumaných zemí Rady Evropy. Vyplývá to z posledních statistik Rady Evropy zveřejněných 2. 4. 2019. Na sto tisíc obyvatel v České republice podle zprávy o vězeňství připadá 208,8 vězně. To je víc než dvojnásobek evropského mediánu. Navíc Česká republika patří … Pokračovat ve čtení

Ministryně Maláčová se zúčastnila jednání Rady EPSCO

Ve dnech 10. -11. 4. 2019 se v Bukurešti uskutečnilo zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti zemí EU. Tématem neformálního jednání ministrů, zástupců unijních institucí a sociálních partnerů byla problematika rovných příležitostí žen a mužů, a to především … Pokračovat ve čtení

Setkání s lidmi s psychosociálním postižením u ombudsmanky

V pátek 29. března 2019 proběhlo setkání s lidmi s psychosociálním postižením a zástupci  neziskových organizací, které se zabývají podporou právě těchto lidí. Cílem setkání bylo nasbírat podněty pro činnost odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v oblasti duševního zdraví, ale především otevřít diskusi přímo … Pokračovat ve čtení

Vyjádření Výboru pro práva dítěte k metodickému vedení MPSV na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Dne 4. února 2019 Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva přijal následující usnesení ve věci metodického vedení výkonu veřejné správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí: Výbor pro práva dítěte: vítá snahy Ministerstva práce a sociálních věcí … Pokračovat ve čtení

Soudy nebraly ohled na mužovu omezenou svéprávnost, jeho stížnosti vyhověl až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) částečně vyhověl stížnosti muže, jemuž soud uložil platebním rozkazem zaplatit částku přes 75 000 korun. Muž byl přitom dlouhodobě hospitalizován na psychiatrii a má omezenou svéprávnost, což prvoinstanční soud ignoroval. Částku po muži vymáhala Praha 1, od níž měla … Pokračovat ve čtení

Zpráva z mapování kvality péče v českých psychiatrických nemocnicích

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém projektu QuaityRights for Mental Health (WHO, 2018) identifikovala nedostatky v  naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v institucích poskytujících dlouhodobou péči pro dospělé  osoby s duševním a mentálním postižením v rámci celé Evropy, včetně 3 … Pokračovat ve čtení

Projekt na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Byť je v České republice zdravotní systém na velmi vysoké úrovni, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče. Právě tenhle problém chce vyřešit projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví … Pokračovat ve čtení