Soudy by měly zjišťovat názor nezletilých i v řízení o předběžném opatření, kterým se prozatímně upravuje jejich styk s rodiči

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatele směřující proti usnesení Okresního soudu v Jablonci a Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci. Stěžovatel se v řízení před Okresním soudem v Jablonci domáhal … Pokračovat ve čtení

Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, právo na vzdělání a právo na spravedlivý … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud shledal povinnost kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud k posouzení nároku na osvobození od soudního poplatku: právo na přístup k soudu nesmí skončit za mřížemi věznice

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 … Pokračovat ve čtení

Úplný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává zachován

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení … Pokračovat ve čtení

Podpora spravedlivého a účinného zajišťování bezpečnosti pro Romy a kočovníky v EU. Další krok k ukončení romské diskriminace

Etnické profilování je v Evropě rozšířenou formou diskriminace. Probíhá tak, že se policie či pohraniční stráže zaměří na určité skupiny lidí jen proto, že patří k určité etnické skupině. To má poté za následek zvýšenou kontrolu těchto skupin, uvalování vyšších trestů či … Pokračovat ve čtení

Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění

S pomocí ombudsmanky se matka tříletého chlapce s Downovým syndromem po téměř roce a půl dočkala příspěvku na péči a průkazu ZTP. Na základě rady ombudsmanky pak požádala o odškodnění a ministerstvo jí za průtahy v řízení přiznalo 20 000 Kč. Maminka tříletého chlapce s Downovým syndromem ze severní Moravy se obrátila na ombudsmanku kvůli problémům s přiznáním … Pokračovat ve čtení

V případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy musí soud zásadně zjišťovat názor dítěte

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky a vedlejší účastnice na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod … Pokračovat ve čtení

Další nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Hradci Králové, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého života, zaručené čl. … Pokračovat ve čtení

Advokáti vyzvali k diskusi o podobě hromadných žalob

Česká advokátní komora upozornila, že je třeba vést odbornou diskuzi na téma plánovaného zavedení hromadných žalob, jelikož jsou hromadné žaloby českému právnímu prostředí velmi vzdálené. Věcný záměr zákona, který schválila vláda, přináší podle profesní organizace více otázek než odpovědí. Petr … Pokračovat ve čtení

Změny v záměru zákona: Hromadná žaloba nebude investicí advokáta, ale akreditovaného správce

Záměr vytvořit z advokátů investory hromadných žalob padl. Nově má být investorem hromadné žaloby správce nároků, kterého musí zastupovat advokát. Může to ovšem být i advokát nebo advokátní kancelář zastoupená advokátem. Správcům nároků bude udělovat akreditaci a vykonávat nad nimi dozor … Pokračovat ve čtení