Ústavní soud rozhodl o právu poškozeného na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v … Pokračovat ve čtení

Rozpoznat neetické jednání soudce není vždy jednoduché. Otevřený soubor etických dilemat soudce může být užitečnou pomůckou

Soudcovská unie na svých internetových stránkách v nedávné době zveřejnila Otevřený soubor etických dilemat soudce. Obecné principy shrnuté v Etickém kodexu z roku 2005 dostaly výrazně konkrétnější podobu. Nejen soudce, ale také veřejnost, může mít právě díky Souboru dilemat lepší představu o tom, v jakých situacích může … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k chování v přímořských oblastech. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nemění

Po pravidelném vyhodnocení dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zůstává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 neměnný. Z evropských zemí v něm ani nadále nefiguruje Rumunsko, které zůstává červené. Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo doporučení pro české … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů

Koncepce urgentní péče v ČR se nadále rozvíjí. Po podpisu Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami nyní resort přichází s metodickým pokynem pro jejich zřízení a … Pokračovat ve čtení

Úřad práce nepřiměřeně sankcionoval uchazeče vyřazením z evidence o zaměstnání, a ten přišel o rentu za pracovní úraz

Úřad práce vyřadil z evidence uchazeče o zaměstnání, který kvůli skončeným úředním hodinám nahlásil neschopenku od lékaře až druhý den ráno. Muž však kvůli tomu přišel o rentu po vážném pracovním úrazu. Podle zástupkyně ombudsmana úřad nepřihlédl ke specifickým okolnostem případu ani ke skutečnosti, že nešlo o účelové a úmyslné vyhýbání … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR. V České republice … Pokračovat ve čtení

Pražská Ústřední vojenská nemocnice významně posílila kapacity odběrových míst v souvislosti s covid-19

Celkem tři odběrová stanoviště v areálu ÚVN jsou určena zejména pro osoby, které přijdou s žádankou od lékaře nebo krajské hygienické stanice, přijít ale mohou samozřejmě i samoplátci. Objednat se je možné také on-line. Odběry probíhají ve všední dny mezi 8. a … Pokračovat ve čtení

Ombudsman se zastal nevidomého kvůli formalisticky uložené pokutě

Úřady podle ombudsmana v rozporu se zákonem uložily pokutu za neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro osoby s postižením ženě, která vozem převážela svého nevidomého manžela. Ten je držitelem platného průkazu ZTP/P, auto řádně označil parkovacím průkazem, ale ani on, ani jeho žena si … Pokračovat ve čtení

Linka první psychické pomoci odbavila v době epidemie 2600 hovorů. Lidé se mohou dále obracet na specializované krizové linky

Po téměř třech měsících fungování ukončilo Ministerstvo zdravotnictví provoz linky první psychické pomoci. Linka byla zřízena 25. března v rámci celostátní infolinky 1212, volající se na ni mohli dovolat přes volbu 5. Za dobu svého trvání vyřídili intervenční pracovníci více něž … Pokračovat ve čtení

Strategická investice do nové gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno za téměř 2 miliardy byla podpořena ministerstvem zdravotnictví

Fakultní nemocnice Brno získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky. Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, … Pokračovat ve čtení

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Poslanci schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další … Pokračovat ve čtení

Ústavní soud potvrdil porušení základních práv stěžovatele v případu smrtelné nehody při obsluze obráběcího stroje

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a rozsudek Okresního soudu v Kolíně, neboť jimi byla porušena práva stěžovatele zaručená v čl. 36 odst. 1 ve … Pokračovat ve čtení

Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat po-vinnost provozovat veřejné telefonní automaty

V reakci na sdělení veřejného ochránce práv, který se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy v souvislosti se záměrem ČTÚ již neuložit od příštího roku povinnost provozovat veřejné telefonní automaty, došlo k jednání nejvyšších představitelů obou institucí. Obě strany na schůzce detailně prodiskutovaly zmíněnou problematiku a východiska svých postojů. ČTÚ … Pokračovat ve čtení

MPSV sociálním službám dofinancuje 1 miliardu na zvýšené náklady na provoz v sou-vislosti s COVID-19

Téměř 1 mld. Kč půjde sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19 za období od 13. 3. do 31. 5. 2020. Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádný dotační titul pro … Pokračovat ve čtení