Ústavní soud potvrdil ústavnost oprávnění vyšších soudních úředníků rozhodovat o zastavení exekuce

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) zamítlo návrh Okresního soudu v Liberci na zrušení § 11 písm. g) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona … Pokračovat ve čtení

Ke kumulaci výkonů trestů odnětí svobody

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti proti rozhodnutím o vykonání podmíněně odloženého trestu odnětí svobody. Jednalo se o stěžovatele, který byl opakovaně podmíněně odsuzován za trestnou činnost související s jeho závislostí na drogách. Nejdříve byl … Pokračovat ve čtení

Ustanovení vylučující soudní přezkum rozhodnutí, na základě kterého nebylo uděleno státní občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu, je ústavně konformní

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítlo návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Nejvyšší správní soud podal návrh na zrušení předmětného ustanovení v … Pokračovat ve čtení

I při prohlídce prostor, v nichž vykonává advokacii více advokátů, musí obecné soudy chránit advokátní tajemství

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a ve vztahu ke třem stěžovatelům – advokátům zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Dále konstatoval, že krajské státní zastupitelství … Pokračovat ve čtení

Ministr zdravotnictví se zúčastnil jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a … Pokračovat ve čtení

Tragickým případům násilí na ženách lze zabránit, zaznělo na setkání s médii k Istanbulské úmluvě

Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. Tato mezinárodní lidskoprávní úmluva čelí ale mnoha dezinterpretacím, které znemožňují racionální diskusi. Odbor rovnosti žen a mužů … Pokračovat ve čtení

První romská internetová televize ROMEA TV odvysílá konferenci i pietní akt v přímém přenosu

Slavnostní ceremoniál 2. srpna přímo v bývalém nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi pořádá Centrální rada německých Sintů a Romů, Sdružení Romů v Polsku ve spolupráci s muzeem v Osvětimi. Letos se 75. výročí zúčastní pamětníci, přeživší, jejich příbuzní, zástupci vlád … Pokračovat ve čtení

Konference a pietní akt u příležitosti Památného dne romského holocaustu

U příležitosti Památného dne romského holocaustu se uskuteční mezinárodní konference, která se bude zabývat prezentací paměti Romů v umění a kultuře, zdroji a formou uchovávání romské paměti a jejich výkladem a také bojem proti anticiganismu. Konference se uskuteční 1. srpna … Pokračovat ve čtení

Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019- 2023 a zřídila pracovní skupinu pro lidská práva a moderní technologie

Rada dne 27. května 2019 projednala a schválila své priority na léta 2019 – 2023. Mezi mnohými lidskoprávními tématy zvolila následující hlavní témata, kterými se bude společně se svými výbory věnovat v následujících letech: Ochrana práv osob ohrožených chudobou a … Pokračovat ve čtení

Ministerstvo zdravotnictví schválilo devět dotací na podporu mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět  žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců … Pokračovat ve čtení

Podle Ústavního soudu policie porušila práva matky, když ji neumožnila nahlédnutí do spisu ztraceného dítěte

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a konstatoval, že sdělením Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy bylo porušeno právo stěžovatelky na ochranu rodičovství a rodiny dle čl. 32 odst. 1 Listiny základních … Pokračovat ve čtení

Ombudsmanka vydala sborník stanovisek věnovaný problematice vězeňství

Ombudsmanka vydala v pořadí druhý sborník věnovaný problematice vězeňství. Obsáhlá publikace shrnuje právní stanoviska ombudsmana k této problematice z let 2010 až 2018. Ombudsman se vězeňství věnuje již od svého vzniku a od roku 2006 pak provádí systematické návštěvy míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě, kam patří také … Pokračovat ve čtení