Senát přijal rezoluci k pronásledování hnutí Falun Gong v Číně

Dne 20. března 2019 Senát Parlamentu České republiky rázně odmítl pronásledování členů hnutí Falun Gongu, křesťanů a ujgurů čínským režimem. Rezoluce, která byla nakonec Senátem schválena poměrem 39:3, vyzývá také prezidenta Miloše Zemana, ministra zahraničí a předsedy obou parlamentních komor … Pokračovat ve čtení

Agenda ochrany práv dětí v činnosti Výboru pro práva dítěte na rok 2019

 Zákaz tělesných trestů – stížnost APPROACH proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy Transformace systému péče o ohrožené děti Kojenecké ústavy + stížnost ERRC a MDAC proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady … Pokračovat ve čtení

Vyjádření Výboru pro práva dítěte k metodickému vedení MPSV na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Dne 4. února 2019 Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva přijal následující usnesení ve věci metodického vedení výkonu veřejné správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí: Výbor pro práva dítěte: vítá snahy Ministerstva práce a sociálních věcí … Pokračovat ve čtení

Soudy nebraly ohled na mužovu omezenou svéprávnost, jeho stížnosti vyhověl až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) částečně vyhověl stížnosti muže, jemuž soud uložil platebním rozkazem zaplatit částku přes 75 000 korun. Muž byl přitom dlouhodobě hospitalizován na psychiatrii a má omezenou svéprávnost, což prvoinstanční soud ignoroval. Částku po muži vymáhala Praha 1, od níž měla … Pokračovat ve čtení

Zpráva z mapování kvality péče v českých psychiatrických nemocnicích

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém projektu QuaityRights for Mental Health (WHO, 2018) identifikovala nedostatky v  naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v institucích poskytujících dlouhodobou péči pro dospělé  osoby s duševním a mentálním postižením v rámci celé Evropy, včetně 3 … Pokračovat ve čtení

Projekt na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Byť je v České republice zdravotní systém na velmi vysoké úrovni, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče. Právě tenhle problém chce vyřešit projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví … Pokračovat ve čtení

Reforma péče o duševní zdraví pokračuje

Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí vyjádřily při společném setkání nutnost nadresortní spolupráce při realizaci reformy péče o duševní zdraví, která má za cíl zlepšit péči o lidi s duševním onemocněním a posílit prevenci v této oblasti. Nadresortní spolupráci ztělesňuje Národní akční … Pokračovat ve čtení

Ombudsmanka zveřejnila výroční zprávu a doporučení ke změně právních předpisů

Ombudsmanka Anna Šabatová zveřejnila na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2018, ve které mimo jiné zmiňuje také doporučení ke změně zákonů. Za roky 2014 – 2017 předložila ombudsmanka Poslanecké sněmovně 21 doporučení ke změně právních předpisů. Vycházela přitom z poznatků získaných … Pokračovat ve čtení

Situace Romů v ČR se zlepšuje, ale stále přetrvává problém s bydlením, vzděláváním a prací

Průzkumy, které provedla Evropská agentura pro základní práva (FRA) ukazují, že jsou na tom romští obyvatelé ČR ve srovnání s ostatními stále mnohem hůř, a to ve vzdělávání, práci či bydlení. Ukázaly to výsledky porovnání údajů z let 2011 a … Pokračovat ve čtení