Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k trestání obyvatel za nenošení roušky

Po propuknutí pandemie nemoci covid-19 nařídilo ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením zakrytí úst a nosu, nejprve všude, nyní už jen v uzavřených prostorách, se stanovenými výjimkami. Zpočátku řešila státní nebo městská policie nedodržení tohoto pokynu domluvou. Podle pořadu Události České televize z 23. … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru ke zřízení ochránce práv dětí

Dne 1. června 2020 při příležitosti Mezinárodního dne dětí představila zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., návrh zákona o ochránci práv dětí (tzv. dětský ombudsman). Český helsinský výbor zřízení pozice ochránce práv dětí vítá.  V uplynulých … Pokračovat ve čtení

Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila Linku spolupráce

Praha 23. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) přes své členské organizace provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce určenou především pracovníkům věznic, kteří připravují vězněné osoby na propuštění. V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob, které … Pokračovat ve čtení

Výzva Asociace organizací v oblasti vězeňství ke zvýšené podpoře preventivních opatření ve vězeňských zařízeních

Dne 3. dubna 2020 zaslala Asociace organizací v oblasti vězeňství, kde je zakládajícím členem i Český helsinský výbor dopis premiérovi ohledně situace v českém vězeňství. Text dopisu zveřejňujeme níže.                   V Praze dne 2. dubna 2020 Vážený pane premiére, Česká republika, stejně … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva České ženské lobby: Ženy pomáhají nejen ženám, aneb genderový rozměr Covid-19

Informace o službách organizacích pomáhajících ženám, které jsou členy České ženské lobby v souvislosti s nouzovým stavem k nalezení na webu zde.  Zakládajícím členem této sítě je i Český helsinský výbor.        Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však … Pokračovat ve čtení

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Aktuální rozhodnutí vlády naleznete na https://www.vlada.cz/ – nouzový stav https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf Letáky a brožury: leták Ministerstva zdravotnictví ČR brožura Co Dělat (Státní zdravotní ústav) Zdroje informací:    https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem–253458/ https://koronavirus.mzcr.cz – speciální web ke koronaviru  Úřad vlády: www.vlada.cz  Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz – zdraví a hygiena Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Táňa Fischerová – Člověk nemá žít jen pro sebe, ale i pro druhé

Praha:  25. prosince 2019 S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Táňi Fischerové, předsedkyně Českého helsinského výboru. Táňa byla obdivuhodná, charakterní a silná žena, která neúnavně celý život pomáhala slabým a potřebným lidem. Nežila pro sebe, ale pro druhé. Pomáhala jednotlivcům, neziskovým organizacím, … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Nová Asociace organizací v oblasti vězeňství chce pomoci ke snížení recidivy v Česku

Ve čtvrtek 19. září 2019 byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Jejími zakládajícími členy je deset organizací: Český helsinský výbor, DP Work, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor nesouhlasí se snížením dotací na podporu organizací hájících práva žen v roce 2020

Pomoc týraným ženám či obětem sexuálního násilí, vytváření svépomocných komunit romských žen či podpora rodičům, kteří nedostávají výživné – tyto a další služby, které poskytují nevládní organizace, chce stát v příštím roce omezit. Přitom právě práce těchto organizací pomáhá státu naplňovat … Pokračovat ve čtení