Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k Bělorusku

S obavami sledujeme události v Bělorusku, zejména násilné policejní zásahy proti pokojným demonstracím. Prezidentské volby v Bělorusku opakovaně nebudí důvěru. Kandidáti na prezidenta neměli rovný přístup k médiím a dva z nich dokonce byli před volbami uvězněni. Pozorovatelé z Evropské unie nebyli … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor podporuje Výzvu JDI k ukončení budování velkokapacitních ústavů a za rozšíření nabídky komunitních služeb. Přidejte se k nám!

V Česku přetrvává zastaralý systém sociálních služeb, stojící na převážně velkokapacitních ústavech. Je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektuje jejich potřeby a práva zaručené zákony. Usilujeme o změnu a víme, že je možná. V Česku totiž máme … Pokračovat ve čtení

Čtěte reakci MPSV na otevřený dopis Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), jejíž cíle Český helsinský výbor jednoznačně podporuje

Signatáři výzvy v čele s JDI se shodli, že oceňují vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, že si nepřeje, aby lidé žili v ústavech, nicméně že její kroky k tomu stále nesměřují. Celá odpověď MPSV zde http://jdicz.eu/odpoved-ministryne-jany-malacove-na-otevreny-dopis-ze-dne-6-5-2020/ … Pokračovat ve čtení

Co dělá MPSV potažmo ČR pro zrušení velkokapacitních pobytových služeb tzv. deinstitucionalizaci?

Níže text dopisu Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI) ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové  ohledně dosavadního průběhu  transformace pobytu sociálních služeb a zapojování uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů. Vážená paní ministryně, obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k trestání obyvatel za nenošení roušky

Po propuknutí pandemie nemoci covid-19 nařídilo ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením zakrytí úst a nosu, nejprve všude, nyní už jen v uzavřených prostorách, se stanovenými výjimkami. Zpočátku řešila státní nebo městská policie nedodržení tohoto pokynu domluvou. Podle pořadu Události České televize z 23. … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru ke zřízení ochránce práv dětí

Dne 1. června 2020 při příležitosti Mezinárodního dne dětí představila zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., návrh zákona o ochránci práv dětí (tzv. dětský ombudsman). Český helsinský výbor zřízení pozice ochránce práv dětí vítá.  V uplynulých … Pokračovat ve čtení

Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila Linku spolupráce

Praha 23. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) přes své členské organizace provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce určenou především pracovníkům věznic, kteří připravují vězněné osoby na propuštění. V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob, které … Pokračovat ve čtení

Výzva Asociace organizací v oblasti vězeňství ke zvýšené podpoře preventivních opatření ve vězeňských zařízeních

Dne 3. dubna 2020 zaslala Asociace organizací v oblasti vězeňství, kde je zakládajícím členem i Český helsinský výbor dopis premiérovi ohledně situace v českém vězeňství. Text dopisu zveřejňujeme níže.                   V Praze dne 2. dubna 2020 Vážený pane premiére, Česká republika, stejně … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva České ženské lobby: Ženy pomáhají nejen ženám, aneb genderový rozměr Covid-19

Informace o službách organizacích pomáhajících ženám, které jsou členy České ženské lobby v souvislosti s nouzovým stavem k nalezení na webu zde.  Zakládajícím členem této sítě je i Český helsinský výbor.        Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však … Pokračovat ve čtení

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Aktuální rozhodnutí vlády naleznete na https://www.vlada.cz/ – nouzový stav https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf Letáky a brožury: leták Ministerstva zdravotnictví ČR brožura Co Dělat (Státní zdravotní ústav) Zdroje informací:    https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem–253458/ https://koronavirus.mzcr.cz – speciální web ke koronaviru  Úřad vlády: www.vlada.cz  Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz – zdraví a hygiena Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – … Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Táňa Fischerová – Člověk nemá žít jen pro sebe, ale i pro druhé

Praha:  25. prosince 2019 S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Táňi Fischerové, předsedkyně Českého helsinského výboru. Táňa byla obdivuhodná, charakterní a silná žena, která neúnavně celý život pomáhala slabým a potřebným lidem. Nežila pro sebe, ale pro druhé. Pomáhala jednotlivcům, neziskovým organizacím, … Pokračovat ve čtení