Prohlášení Charty 77

vyhlášeno 1. 1. 1977 Chartou 77 Vyhlašující orgán: Charta 77 Datum vyhlášení: 1. 1. 1977 Poznámky: K textu prohlášení Charty 77 byl připojen seznam jmen prvních 242 signatářů Prohlášení. Postupně se přidávali další; k listopadu 1989 měla Charta 77 asi 1800 signatářů. … Pokračovat ve čtení

Úmluva o otroctví

vyhlášena 25. 9. 1926 Společností Národů Vyhlašující orgán: Společnost Národů Datum vyhlášení: 25. 9. 1926 Platnost od: 9. 3. 1927 Datum ratifikace ČR: 10. 10. 1930 Platnost pro ČR od: 10. 10. 1930 Číslo zákona ve sbírce: 165/1930 Sb. Poznámky: Úmluva o otroctví byla vyhlášena 25. … Pokračovat ve čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o ochraně pracovníků před ionizujícím zářením

vyhlášena 22. 6. 1960 Mezinárodní organizací práce v Ženevě Vyhlašující orgán: Mezinárodní organizace práce Datum vyhlášení: 22. 6. 1960 Platnost od: 17. 6. 1962 Datum ratifikace ČR: 21. 1. 1964 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 21. 1. 1965 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve sbírce: 465/1990 … Pokračovat ve čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o politice zaměstnanosti

vyhlášena 9. 7. 1964 Mezinárodní organizací práce v Ženevě Vyhlašující orgán: Mezinárodní organizace práce Datum vyhlášení: 9. 7. 1964 Platnost od: 15. 7. 1966 Datum ratifikace ČR: 15. 7. 1975 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 15. 7. 1976 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve sbírce: 490/1990 Sb. … Pokračovat ve čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty

vyhlášena 29. 6. 1951 Mezinárodní organizací práce v Ženevě Vyhlašující orgán: Mezinárodní organizace práce Datum vyhlášení: 29. 6. 1951 Platnost od: 23. 5. 1953 Datum ratifikace ČR: 30. 10. 1957 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 30. 10. 1958 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve sbírce: 450/1990 … Pokračovat ve čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o diskriminaci (zaměstnání a povolání)

vyhlášena 25. 6. 1958 Mezinárodní organizací práce v Ženevě Vyhlašující orgán: Mezinárodní organizace práce Datum vyhlášení: 25. 6. 1958 Platnost od: 15. 6. 1960 Datum ratifikace ČR: 21. 1. 1964 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 21. 1. 1965 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve sbírce: 465/1990 … Pokračovat ve čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené nebo povinné práci

vyhlášena 28. 6. 1930 Mezinárodní organizací práce v Ženevě Vyhlašující orgán: Mezinárodní organizace práce Datum vyhlášení: 28. 6. 1930 Platnost od: 1. 5. 1932 Datum ratifikace ČR: 30. 10. 1957 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 30. 10. 1958 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve sbírce: 506/1990 … Pokračovat ve čtení

Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem

přijata 15. 4. 1958 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního práva soukromého Datum vyhlášení: 15. 4. 1958 Platnost od: 1. 1. 1962 Datum ratifikace ČR: 24. 9. 1970 Platnost pro ČR od: 29. 12. 1970 Číslo zákona ve sbírce: 14/1974 … Pokračovat ve čtení

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

přijata 25. 10. 1980 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního práva soukromého Datum vyhlášení: 25. 10. 1980 Platnost od: 1. 12. 1983 Datum ratifikace ČR: 15. 12. 1997 Platnost pro ČR od: 1. 3. 1998 Číslo zákona ve sbírce: 34/1998 … Pokračovat ve čtení

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

Státy, signatáři této Úmluvy, uznávajíce, že pro plný a harmonický rozvoj své osobnosti by dítě mělo vyrůstat v rodinném prostředí a v atmosféře štěstí, lásky a porozumění; připomínajíce, že každý stát by měl přednostně přijímat opatření umožňující dítěti vyrůstat v … Pokračovat ve čtení

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

přijata 19. 10. 1996 Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v Haagu Vyhlašující orgán: Haagská konference mezinárodního práva soukromého Datum vyhlášení: 19. 10. 1996 Platnost od: 1. 1. 2002 Datum ratifikace ČR: 13. 3. 2000 Platnost pro ČR od: 1. 1. 2002 Číslo zákona ve sbírce: 141/2001 … Pokračovat ve čtení

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

vyhlášena 10. 12. 1984 Valným shromážděním OSN v New Yorku Vyhlašující orgán: Valné shromáždění OSN Datum vyhlášení: 10. 12. 1984 Platnost od: 26. 6. 1987 Datum ratifikace ČR: 7. 7. 1988 (tehdejší ČSSR) Platnost pro ČR od: 6. 8. 1988 (tehdejší ČSSR) Číslo zákona ve … Pokračovat ve čtení