Rok 2020

V roce 2020 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

 

Individuální dárci

  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 3 731 000 Kč

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Hana Houdková  
  Věra Jírová  
  Eleanore Medard (Francie)  
  Ondřej Rajmon  

Komentáře jsou zakázány.