Rok 2018

V roce 2018 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč
Klíčové hnutí 2 301 Kč

Individuální dárci

Václav Chaloupka 6 000 Kč
Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 2 285 767 Kč

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

Stážisté / Dobrovolníci

Jordan Soldaczewskij (stáž, program EUSA)
Georgios Napas (stáž, program Erasmus)
Marina Černá
Kristýna Kunovská

Komentáře jsou zakázány.