Rok 2018

V roce 2018 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

 

Individuální dárci

  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby  
MPSV: Program Rodina a ochrana práv dětí  

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Georgios Napas (stáž, program Erasmus)  
  Marina Černá  
  Kristýna Kunovská  

 

Komentáře jsou zakázány.