Ředitelka ČHV Lucie Rybová ze zúčastnila debaty na téma: Sociální rozměr Evropy

Evropská sít proti chudobě a sociálnímu vyloučení  (EAPN) spolu s organizací Mladí Evropané uspořádali dne 17. června 2019 v Evropském domě v Praze. setkání na téma „Sociální rozměr Evropy – Hospodářská a společenská konvergence v EU – výzva pro příští desetiletí)“. 

Na setkání vystoupili v diskusi mimo jiné i  Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv, PhDr. Vladimír Špidla, předseda Evropského hnutí v ČR, ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý člen Evropské komise,  Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu a Mgr. Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu.  

Po vystoupení pozvaných řečníků proběhla i moderovaná diskuse do níž se aktivně zapojila i ředitelka ČHV Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, která upozornila, že výzvou a cílem pro ČR pro příští několik desetiletí není splnění kritéria tzv. zaměstnanosti a snižování chudoby ( v těchto kritériích ČR vychází dobře), ale skutečnou výzvou bude pro vedení země „vytváření smysluplné práce za důstojnou odměnu a zajištění kvality života lidí“, protože v tomto ohledu se Čechům dobře nedaří.   Dr. Špidla v návaznosti na tento komentář konstatoval, že bude nutné nejen v ČR ale obecně co nejdříve zcela zásadním způsobem přehodnotit definici pojmu „práce“, na kterou se nyní pohlíží primárně z ekonomického pohledu a že nás čeká doba, kdy v důsledku robotizace přijde mnoho lidí o tradiční způsob práce a bude nutné pro ně nalézt zcela nová uplatnění.  ČR není na tento vývoj zatím vůbec připravena.  A že ekonomická integrace na úrovni EU bez propojení se sociální dimenzí v rámci EU není průchodným řešením.

Komentáře jsou zakázány.