PROKOP pomohl již tisícům nezaměstnaných

Přes 250 osmidenních kurzů na 46 místech na Moravě a 52 místech v Čechách proběhlo od zahájení první fáze soustavy vzdělávacích projektů PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti), určených především pro dlouhodobě nezaměstnané. V letošním roce by aktivity soustavy měli pokrýt území celé České republiky.

Doposud PROKOP pomohl již téměř 3700 účastníkům evidovaných na Úřadu práce ČR. První čtyři dny kurzu jsou věnovány finanční a občanské gramotnosti, další dny je výuka zaměřena na tzv. měkké dovednosti. „I přes nízkou míru nezaměstnanosti dnes zůstává v evidenci Úřadu práce ČR nemálo osob se závažnými důvody, které jim brání v návratu na pracovní trh. Účastí v projektech soustavy PROKOP se těmto lidem otevírá cesta k řešení jejich dlouho odkládaných a kumulovaných problémů,“ podotkl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Richard Ščerba.

První část kurzu se věnuje finanční gramotnosti a účastníci kurzu, kteří mají často problémy s exekucemi, tak mají možnost si objasnit nástrahy spotřebitelských půjček a uvědomit si, jak je důležité znát podmínky, solidnost věřitele, od kterého si půjčují a jak nebezpečné je splácet dluh další půjčkou.

V druhé části kurzu věnované měkkým dovednostem se kurz zaměřuje na zvýšení sebevědomí účastníků, uvědomění si vlastních silných stránek a dovedností, které by mohli potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Účastníci se často neumějí prezentovat, nevědí si rady např. s diskriminačními otázkami, nemají správně napsaný životopis a často nejsou ani připraveni na změnu, kterou pro ně nástup do zaměstnání představuje.

Po absolvování kurzu mají účastníci možnost pokračovat v individuálním poradenství, které je nástrojem k povzbuzení a udržení motivace k tomu, aby využili navazující aktivity Úřadu práce ČR, neztráceli sebedůvěru a utvrdili se v možnosti vlastního uplatnění.

Na základě zpětné vazby od účastníků projektu, ale i samotných lektorů, je zřejmé, že účastníci kurzů oceňují nejen předávání praktických zkušeností a cenných informací, ale také například navázání nových přátelství, či vzájemné sdílení společných problémů.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32832/TZ_PROKOP_pomohl_jiz_tisicum_nezamestnanych_unor2018.pdf

Komentáře jsou zakázány.