Projekt na zvyšování právního povědomí Romů má nové webové stránky

„Cesta k integraci: zvyšování právního povědomí Romů v Evropě“ – projekt, který Český helsinský výbor realizuje spolu s dalšími 4 organizacemi z různých evropských zemí má nyní své webové stránky a také profil na Facebooku či síti Twitter.

Projekt je realizován v průběhu let 2013 a 2014 a jeho cílem je příprava Referenční příručky, Manuálu pro školitele a vzdělávacích videoklipů. Obsahem a smyslem těchto materiálů je nejen seznámit Romy se základními právy a svobodami, ale rovněž se způsoby, jak tyto práva mohou bránit v případech diskriminace např. v oblasti školství, zdravotnictví, zaměstnávání apod. Součástí projektu je i testování materiálů přímo s představiteli romské komunity, jelikož tyto dokumenty mají co nejlépe odrážet skutečné problémy a potřeby Romů.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Komentáře jsou zakázány.