Projekt na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Byť je v České republice zdravotní systém na velmi vysoké úrovni, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče. Právě tenhle problém chce vyřešit projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“.

Sociálním vyloučením a chudobou ohrožená populace disponuje omezenými zdroji v materiální, finanční, společenské a informační oblasti. Z toho vyplývají i nedostatečné znalosti o zdravém způsobu života a rizikových a protektivních faktorech zdraví. Snížená dostupnost relevantních informací vylučuje schopnosti naučit se s informacemi nakládat a vědomě rozhodovat ve prospěch zdraví. Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, jehož příprava započala již v roce 2018 a potrvá do roku 2022, má za cíl vytvořit chybějící infrastrukturu pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v ČR a zvyšovat zdravotní gramotnosti u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Projekt je z velké části financován z evropského Operačního programu zaměstnanost 2014-2020 a zbytek je podpořen ze státního rozpočtu.

„Cílem našeho projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Bude zřízeno 14 regionálních center podpory zdraví jako odborné základny pro realizaci nově vytvořených 66 intervenčních programů podpory. Programy budou připraveny jako interaktivní přednášky, kurzy zdravého životního stylu s praktickými ukázkami, dny zdraví v komunitě, kurzy pohybové aktivity ve vyloučených lokalitách nebo coby individuální konzultace prostřednictvím mediátorů s možností přizvat lékaře nebo jiného odborníka,“ představil základní parametry projektu ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.

Více na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/statni-zdravotni-ustav-spousti-projekt-na-podporu-zdravi-osob-ohrozenych-chudobo_17062_1.html

Komentáře jsou zakázány.