Projekt Den s dítětem aneb vězni se potkali se svými dětmi

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., a Věznice Jiřice za podpory Ministerstva spravedlnosti umožnili v projektu „Den s dítětem“, aby se vězni setkali se svými dětmi. V průběhu dne měli děti a rodič možnost zúčastnit se několika her a soutěží, rovněž byla ale také část dne věnována rozhovorům s rodinami a odbornému poradenství. Projekt byl vytvořen za účelem, aby děti a jejich odsouzení rodiče neztráceli mezi s sebou kontakt a byly zachovány rodinné vazby. Projekt má rovněž motivovat k tomu, aby se odsouzení rodiče v budoucnosti vyvarovali podobných chyb.

„Naší snahou je, aby u osob ve výkonu trestu nedošlo k přerušení kontaktů s osobami blízkými, zejména s dětmi. Bývá to pro odsouzené značný motivační faktor k tomu, aby plnili své povinnosti ve výkonu trestu a po propuštění znovu nepáchali trestnou činnost. Snažíme se, aby místa ve věznicích, kde se odsouzení setkávají s dětmi, byla přívětivá a pro tyto návštěvy příjemná tak, aby děti chodily za svými odsouzenými rodiči rády. Některé věznice mají k dispozici zahrady s hřištěm, ve většině už jsou dětské koutky,“objasnil generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

„Děti milují své rodiče a nemohou za jejich chyby, přesto jsou děti vězňů v určitém smyslu trestány spolu s nimi. Odloučením, stigmatizací, sociálním propadem rodiny, nejistotou, co bude dál a kdy se rodič vrátí. Návštěvy věznice nejsou pro děti snadnou záležitostí. Novým projektem proto dáváme příležitost vždy 12 rodinám ve 3 věznicích strávit společný den neobvyklým, ale velmi radostným způsobem. Díky návštěvě se tak daří upevnit citovou vazbu rodiče s dítětem,“ vysvětluje výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

Za účelem udržení kontaktu osob ve výkonu trestu odnětí svobody se svými blízkými, připravilo Ministerstvo spravedlnosti dotační titul, který cíli vedle poradenství a informačního servisu také na psychologickou a materiální podporu.  Pomocí něho mohou například sociálně slabé rodiny požádat o zisk financí k úhradě nákladu za dopravu do věznice.

Projekt, který grantem podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a sponzorským darem Komerční banka, připravili pedagogové, hudebníci a poradci. Ti tuto činnost vykonávají pro Mezinárodní vězeňské společenství jako dobrovolníci.

Zdroj: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361739

Komentáře jsou zakázány.