Prohlášení předsedkyně Českého helsinského výboru Táni Fischerové

Tímto prohlášením apeluji zejména na ministra spravedlnosti Pavla Blažka, v jehož rukou jsou příslušné kompetence v otázkách extradice, ale i na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, s ohledem na to, že ochrana lidských práv je prioritou zahraniční politiky ČR, a také na příslušné soudy.

V minulých dnech ministr spravedlnosti rozhodl o vydání Alexeje Torubarova, Zouraba Nadiradzeho, Georgije Chmelidzeho a dalších osob, které v případě vydání do zemí, které jsou ze strany nezávislých národních i mezinárodních subjektů dlouhodobě kritizovány za systematické porušování lidských práv a základních svobod, čeká těžký úděl. Je jistě možné skrýt se za chladnou a neosobní argumentaci zákonů, která ne vždy zobrazuje jednotlivé případy a osudy tak, jak se dějí.

Nikdo z odpovědných činitelů se však nemůže zbavit osobní odpovědnosti za neradostnou budoucnost vydaných osob. Česká republika vzhledem ke své minulosti vždy stavěla na pomoci ohroženým lidem a na ochraně lidských práv. Rezignují-li dnes příslušné osoby a orgány na tuto světlou stránku naší politiky, ztrácíme poslední zbytky toho, na co jsme mohli být ještě hrdí.

Prosím, zastavte tento proces a ukažte, že jsme země, která se staví mezi ty, pro které ochrana lidských práv a jejich nositelů není jen prázdnou proklamací, ale živou skutečností. Nedovolte vydání těchto lidí.

Táňa Fischerová
předsedkyně ČHV

V Praze dne 3. května 2013

Komentáře jsou zakázány.