Přítomností blízkých osob u porodu v rámci nouzového stavu se bude zabývat ombudsman

Ombudsman si dnem 7. 4. 2020 vyhradil téma omezení přítomnosti blízkých osob u porodu v době vládou vyhlášeného nouzového stavu. V této věci se obrátí na ministra zdravotnictví a rovněž se bude zabývat jednotlivými podněty týkajícími se tohoto úzce vymezeného tématu.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/pritomnost-blizkych-osob-u-porodu-v-ramci-nouzoveho-stavu/

Komentáře jsou zakázány.