Při černém odběru elektřiny soudy nesmějí rozhodovat slepě

V případě černých odběrů elektřiny nemají soudy jen slepě aplikovat při výpočtu škody příslušnou vyhlášku, ale mají se zajímat o to, kolik elektřiny bylo aspoň přibližně skutečně spotřebováno. Konstatoval to Ústavní soud (ÚS), když se zastal muže, kterému soudy nařídily, aby zaplatil za černý odběr elektřiny jedenáctinásobek toho, co ve srovnatelném období spotřeboval předtím.

V projednávaném případě společnost ČEZ Distribuce zjistila černý odběr na základě manipulace s elektroměrem. Podle znaleckého posudku byly plomby na elektroměru falzifikáty a číselníky byly přetočeny. Justice pak při výpočtu škody použila příslušnou energetickou vyhlášku a muži nařídila zaplatit jedenáctinásobek toho, co platil ve srovnatelném období dříve.

„Při takto výrazném rozdílu je třeba, aby soudy své rozhodnutí opřely o nějaké důkazy prokazující, že stěžovatel skutečně v období neoprávněného odběru takové množství elektřiny spotřeboval,“ upozornila soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková s tím, že distributor by měl u tak velkého rozdílu dokázat, že takto zvýšený odběr byl způsoben například pěstírnou marihuany, stavebními pracemi a podobně.

„Pokud je stěžovatel nucen bez jakýchkoli důkazů o skutečně způsobené škodě platit za spotřebu elektřiny až jedenáctinásobek částky, kterou platil v předchozích obdobích, klade to na něj nepřiměřené a nadměrné břemeno v rozporu s jeho právem na ochranu majetku,“ dodala Šimáčková s tím, že výsledná částka nemůže být současně sankcí za neoprávněný odběr.

Více na http://www.novinky.cz/domaci/378624-us-pri-cernem-odberu-elektriny-soudy-nesmeji-rozhodovat-slepe.html

Komentáře jsou zakázány.